Kmen: Členovci (Arthropoda)

Obecné údaje

(hodina odučena 6.1.2009)

 • <1mm až 60 cm (humr)
 • 1 000 000 popsaných druhů, nejpočetnější živočišný kmen
 • žijí na souši, v zemi, ve vzduchu, ve vodě
 • mají coelomovou tělní dutinu, ale druhotnou tělní dutitu mají pouze v embryonálním stádiu → postupně splývá s prvotní a vzniká tzv. mixocoel
 • přizpůsobení a zdokonalení se odehrálo ve třech směrech:
  1. homonomní s. → heteronomní segmentace těla, 3 větší celky:
   1. hlava (cephalon)
   2. hruď (thorax)
   3. zadeček (abdomen)
   • hlava s hrudí mohou splývat v hlavohruď (cephalothorax)
   • každý segment tvořen na povrchu čtyřmi destičkami (1 břišní = sternum, 1 hřbetní = tergum, 2 postranní = pleury)
   • segmenty spojeny integumentálními blankami
  2. vznik pravých článkovaných končetin
   • původně měl každý segment 1 pár tvarově shodných končetin → dochází k jejich tvarové a funkční diferenciace (např. tykadla, ústní ústroje, pohybová funkce, pomocné kopulační ústroje)
   • končetina složena s navzájem pohyblivých pevných článků
   • svaly oproti obratlovcům schovány uvnitř, pod „kostrou“
  3. vznik ochranného pevného tělního krytu, který má současně funkci vnější kostry = exoskelet
   • na ni se upíná svalovina
 • tělo kryto jednovrstevnou pokožkou = hypodermis, která na povrch vylučuje kutikulu (složka chitin -jeho podstatou je CaCO3) → omezuje růst → svlékání starého tělního pokryvu (ekdyse) → svlečený členovec velmi zranitelný
 • vysoká pohybová aktivita → svalovina příčně pruhovaná

Orgánové soustavy

 • hlava, hruď, zadeček

Trávící soustava

 • oba konce (přijímací a vyvrhovací) - ektodermální (také se svlékají)
 • ústní ústrojí kousací, bodací, sací, lízací
 • → hltan
 • → jícen
 • → střední část entodermálního původu a bývá různě složitá
 • trávení členovců je mimobuněčné

Dýchací soustava

 • u malých členovců není zvláštní DS → dýchají celým povrchem těla
 • vodní členovci mají žábry
 • suchozemští členovci mají ektodermální vychlípeniny - vzdušné vaky, vzdušnice (tracheje)

Cévní soustava

 • vždy otevřená
 • bezbarvá hemolymfa - tekutina
 • trubicovité nebo vakovité srdce - vybíhá z ní jakási aorta

Vylučovací soustava

 • metanefridie
 • malpighické trubice - ústí do střeva

Nervová soustava

 • zauzlinová stavba typu žebříčkovité NS
 • nadhltanová zauzlina má funkci mozku

Smyslové orgány

 • chemoreceptory
 • mechanoreceptory
 • chordotonální ústrojí - založeno na principu strun - registruje vnitřní tlak a svalové napětí
 • fotoreceptory → různé typy očí : oční skvrny, miskovité oči, váčkovité oči, složené oči = fazetové oči (složeno z šestiúhelníkových autonomních očí - omatidium - každé má vlastní rohovku)

Rozmnožování

 • až na výjimky gonochoristi
 • častý pohlavní dimorfismus
 • vývin přímý i nepřímý

Systém

Složit s podstránkami
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/clankovci/clenovci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki