Třída: Hmyz (Insecta)

 • ústní ústrojí roste na hlavě
 • 0.2mm - 33cm
 • 890 000 druhů
 • heteronomě segmentované tělo: hlava, hruď, zadeček

Hlava (caput)

 • vzniká ze 6 článků
 • nese 1 pár složených očí
 • až 4 jednoduchá očka
 • 1 pár mnohočlánkových tykadel - bývají různě tvarovaná (např. nitkovitá, speřená, hřebenitá)
 • na hlavě se nacházejí smyslová ústrojí, zejména citové a hmatové
 • kousací ústní ústrojí
  • horní pysk
  • 1 pár tykadel
  • 1 pár čelistí
  • spodní pysk s pyskovými makadly
  • (slinné žlázy)
  • může být pozměněn na sací, lízací, bodací, … ústrojí

Hruď (thorax)

 • 3 články
  1. předohruď
  2. středohruď
  3. zadohruď
 • každý článek nese jeden pár článkovaných končetin ⇒ 6 končetin
  1. kráčivé končetiny
   • kyčel
   • příkyčlí
   • stehno
   • holeň
   • chodidlo
  2. mohou být přeměněny na hrabavé, plovací, uchopovací, skákací, … končetiny
 • ze středohrudi a zadohrudi vyrůstá jeden pár křídel ⇒ 4 křídla - vychlípeniny pokožky, které jsou vystuženy systémem žilek
 • modifikace křídel 1. páru křídel:
  1. v krovky
  2. v krytky
  3. polokrovky
 • křídla jsou většinou blanitá, která mohou být porostlé chloupky nebo šupinkami

Zadeček (abdomen)

 • v embryonálním stavu se zakládá z 12 článků
 • u dospělého hmyzu zanikají
 •  kopulační orgány
 • tělo hmyzu kryto pokožkou z jednovrstevného epitelu, pokryt vícevrstevnou kutikulou (bílkoviny, vosky, chitin)

Orgánové soustavy

 • Trávicí soustava
  • přední část - ústní otvor, hltan, jícen, vole, žvýkací žaludek
  • střední část - trubicovitá - klkovité výběžky
  • zadní část - vstupní část, střevní část, konečník, řitní otvor
 • Vylučovací soustava
  • malpigické trubice - ústí v oblasti vstupní části - 2-200
 • Cévní soustava
  • otevřená, na hřebetní straně těla
  • hřbetní céva → má funkci jakéhosi trubicovitého srdce
  • hemolymfa - bezbarvá
 • Dýchací soustava
  • tracheální systém - vzdušnicový
 • Nervová soustava
  • gangliová žebříčkového typu
  • funkci mozku má nadhltavnová a podhltanová zauzlina
  • funkčně spojen se smyslovými soustavami
 • Smyslové orgány
  • zrakové orgány
   • jednoduché oči, bývají na hlavě - větišinou na oblasti čela nebo temene
   • složené oči - složeny až z 30 000 omatidií (relativně samostatné oko) - umožňuje mozaikovité vidění
  • mechanoreceptory
  • chemoreceptory
  • hygroreceptory
  • termoreceptory
  • vnímání zvuků a změn vnitřního tlaku - chordotonální orgány a tympanální orgány
 • Rozmnožování:
  • Pohlavní orgány - gonochorismus ⇒ samci mají párovitá varlata → párovité chámovody → nepárový chámomet → kopulační orgán; vaječníky → vejcovod
  • vnitřní oplození
  • partenogeneze (také samobřezost nebo pannobřezost) znamená vývin nového jedince z samičího vajíčka neoplozeného samčí pohlavní buňkou
  • z vajíček se líhnou larvy - liší se od dospělých = imago
  1. vejcorodost (oviparie)
  2. živorodost (viviparie)
  3. vejcoživorodost (ovoviviparie)
  • ekdyse - svlékání
  • larva se přeměňuje v imago
   1. nedokonalá proměna (heterometabolie) - dochází přímo po posledním larváním instaru k přeměně na imago (nekuklí se)
   2. dokonalá proměna (holometabolie) - poslední larvární instar je zakulení → z kukly se později vyvine imago
  • označení pro nedospělá stádia
   • nymfa (=najáda) - nemá plně vyvinutá ústa a pohlavní ústrojí (kobylka, saranče)
   • larva
   • houesenka
   • atd…
 • hormonální soustava
  1. v hlavě - hormony vylučují některá ganglia
  2. v předohrudi - předohrudní žláza, přídavná tělíska
  • aktivační hormon
  • hormon svlékací (ekdyson)
  • juvenilní hormon - vylučuje se dokud trvá nedospělé stádium larvy
  • fermon

Systematika

 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/clankovci/clenovci/kusadlovci/vzdusnicovci/hmyz.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki