Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)

 • jeden z nejrozsáhlejších hmyzích řádů
 • asi 100 000 druhů
 • ústní ústrojí kousací se silnými kusadly
 • dva páry blanitých křídel - druhý pár menší
 • proměna dokonalá
 • základní dělení na štíhlopasé a širopasé
 • ploskohřbetka smrková - ve smrkových lesích
 • lumek velký - samička má na konci zadečku dlohé kladélko - kladou vajíčka do hostitelů
 • lumek žlutonohý - kladou vajíčka na běláskovité
 • žlabavky - kladou vajíčka do rostlinných pletiv ⇒ hálka
 • mravenci
  • drobný hmyz
  • má lomená tykadla
  • společenský, sociální hmyz,
  • morfologicky odlišné kasty
   1. dělnice - mají různou úlohu
   2. samička, královna, matka - jednorázové oplodnění
   3. křídlatí samci - po spáření zahynou
  • nejpočetnější jsou samičky bez vyvinutého rozmnožovacího ústrojí - dělnice
  •  drobnější mravenci mývají žihadlo
  • mravenec lesní-staví mraveniště, všežravec
  • mravenec dřevokaz-Ferda Mravenec
  • mravenec drnový
 • sršeň obecná (ženský rod) - vosa, hnědo-zlutě zbarvený zadeček připojen stopkou; štíhlopasý blanokřídlí hmyz
 • vosa útočná - staví hnízda v zemi
 • vosa obecný - papírovité hnízdo pod zemí (na stopce)
 • širopasé: čmelák rolní, čmelák zemní,
  • včela medonostná - užitkový společenský hmyz; opylovači;
   • med(=energeticky bohatá potrava pro krmení larev) je potravou pro včelí larvy,
   • vosk - stavební materiál pláství (šestiboké komůrky, kde se mohou kuklit larvy)
   •  propolis - látka, která slouží jako obrana hnízda
   • včelí jed - farmacie
   • mateří kašička - bohaté na hmyzí hormony
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/clankovci/clenovci/kusadlovci/vzdusnicovci/hmyz/kridlati/blanokridli.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki