Třída: Korýši (Crustacea)

 • rozeklané článkované končetiny
 • hlava, hruď, zadeček
 • hlava splývá s 1 nebo 2 hrudními články v hlavohruď
 • 2 páry tykadel
  1. antenuly
  2. antény
 • kusadla, 2 páry čelistí
 • hřebetní štít karapax - bývá inkustován
 • zbytek těla kryt kutikulou v různé míře inkrustovanou
 • TS: ústné otvor → hepatopankreatické žlázy → řitní otvor
 • DS: malý korýši celým povrchem těla, větší korýši mají žaberní pupeny
 • CS: otevřená, srdce buď vakovité nebo dlouhé trubicovité - uloženo v osrdečníku
 • VS: metanefridie vyusťující na bázi tykadel nebo na bázi druhé čelisti
 • NS: žebříčkovitá (tendence ke splývání gangilí
 • Smyslové orgány:
  • mechanoreceptory — na tykadlech
  • chemoreceptory — na antenulách
  • statocysty — na bázi antenul (miniaturní tělísko — statolit — zrnko písku — musí být získáno z vnějšího prostředí)
  • pohárkovitá očka (larvy)
  • složené fazetové oči na stopkách (dospělci)
 • s výjimkou přisedlých forem gonochoristé
 • častý pohlavní dimorfismus (velikost klepet, těla, …)
 • samice kladou vajíčka bohatá žloutkem
 • vajíčko → larva (nauplius) → metanauplius → postupným svlékáním se mění v dospělce
 • potrava: rostliny i živočichové, žijící i odumřelé organismy
Složit s podstránkami
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/clankovci/clenovci/kusadlovci/zabernati/korysi.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki