Řád: Rovnokřídlí (Orthoptera)

 • 2-250mm
 • složené oči, mohutné kousací ústrojí
 • zadní křídla jsou blanitá
 • 1. pár končetin - přizpůsobena ke skákání
 • samice má na zadečku kladélko - dutá trubice
 • nymfy se podobají imagům, ale nemají křídla
 • kobylka zelená - dlouhá tykadla, silná kusadla, samci cvrkají = stridulijí - tření předních křídel o sebe; dravec
 • cvrček polní - černé lesklé zavalité tělo, striduluje, na suchých místech vyhrabává chodbičky
 • krtonožka obecná - zavalité tělo, přední nohy hrabavé, žije pod zemí → může narušit kořenový systém
 • saranče modrokřídlá - šedohnědá
 • saranče vrzavá - pruh na zadních křídlech
 • saranče stěhovavá
  1. soliterní forma → žije osamoceně
  2. gregarická forma → združují se do hejn
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/clankovci/clenovci/kusadlovci/vzdusnicovci/hmyz/kridlati/rovnokridli.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki