Řád: Brouci (Coleoptera)

 • nejbohatší hmyzí řád
 • asi 300 000
 • 1mm - 15cm
 • složené oči; někteří brouci mají i jednoduchá očka
 • tykadla různého tvaru
 • ústní ústrojí kousací
 • heteronomní hruď
 • přední pár křídel sklerotizován ⇒ přeměněn v krovky
 • druhý pár křídel blanitý - schován pod krovkami
 • kráčivé nohy různého tvaru
 • zadeček maximálně s 8 článků
 • oviparní - vždy kladou vajíčka → vývin larev → kuklí se ⇒ proměna dokonalá
 • obvykle 3 larvární instary
 • primárně suchozemský hmyz
 • velký rozdíl v larvách a imazích
 • dravci, mrchožrouti
 • druhtoně se někteří brouci přeměnili na vodní - např. potápníci

Podřád: Masožraví (Adephaga)

 • svižník polní - suchá, výslunní místa; rychle se pohybuje
 • střevlík měděný - červeno-hnědá kovová barva; také se rychle pohybuje
 • střevlík fialový - v lesích
 • krajník pyžmový - kolem 3 cm, požírá housenky; chráněný
 • střevlík zlatolesklý
 • střevlíčci
 • potápníci:
  •  potápník roubený - tmavě hnědé lesklé krovyky s typickým lemováním, asi 3 cm

Podřád: Všežraví (Polyphaga)

 • vodomil černý - kolem 5 cm, primárně suchozemský ⇒ kuklí se na souši
 • hrobařík obecný - podlouhlý asi 2 cm
 • drabčík zdobený - velká hlava a velká kusadla, zkrácené krovky, podobný mravenci
 • roháč obecný - larvy potřebují ztrouchnivělé dubové dřevo, výrazný pohlavní dimorfismus, asi 8 cm
 • vrubounovité = scarabeité
  • chrobák velký - černě lesklé krovky
  • vruboun posvátný - posvátný africký brouk
 • zlatohlávek hladký - zlato-zelený lesklá barva, na okrajích lesů
 • nosorořík kapucínek - nápadný chitinozní roh na hlavě
 • chroust obecný - nápadný brouk, ožírá listnaté stromy, larvy se kuklí v půdě asi 3-4 roky
 • krasec měďák - u nás např. v borových lesích
 • kovaříci - protáhlí štíhlí brouci , šedý, zelenavý, …
 • světluška menší - pohlavní dimorfismus, samice bezkřídlé a bez krovek, na konci zadečku svítivý políčka, žluto-zelené studené světlo
 • kožojed obecný - žere vlnu, přírodní vlákna, vycpaniny
 • pestrokrovečník mravenčí
 • slunéčko sedmitečné - hnědé nebo červenohnědé krovky na kterých je 7 černých teček
 • řetězník očkovný = slunéčko velké = slunéčko dvaadvacetiteečné
 • slunéčko dvoutečné - červené a černé tečky nebo černé a červené tečky
 • slunéčka jsou dravé, vypouštějí nažloutlou jedovatou tekutinu na odpuzení predátorů
 • potemník moučný - larvy moučný červi
 • majka fialová - krátké krovky a jsou velmi jedovatí, vypouštějí jedovatý alkaloid kantharidin
 • tesařík obecný, tesařík obrovský, tesařík alpský, tesařík piluna - dlouhá tykadla, asi 5 cm, vázány na staré dubové porosty
 • mandelinka nádherná, mandelinka topolová, mandelinka bramborová
 • lýkožrout smrkový, lýkožrout jedlový
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/clankovci/clenovci/kusadlovci/vzdusnicovci/hmyz/kridlati/brouci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki