Podkmen: Trojlaločnatci (Trilobitomorpha)

 • primitivní vodní členovci
 • z prvohorních fosilií
 • asi 4000 druhů

Třída: Trilobiti (Trilobita)

 • 2-7cm (max. 75 cm)
 • tělo je členěno na 3 části:
  1. hlava
  2. trup
  3. pygidium
 • tři vertikální laloky (lalok=lobus ⇒ tri+lobus=trilobiti)
 • mělká pobřežní moře
 • někdy slepý jinak oči složené
 • dvouvětevné končetiny
 • chitinozní pokryv těla
 • podmínky fosilisace:
  • jemnozrnný sediment (bahenní kal) brzy po zemření
  • saprofitické bakterie → rozklad měkkých částí těla
  • dovnitř pronikají roztoky → vysrážení solí (limonitu, křemene, CaCo3) → vzniká výplň = jádro
  • paleontologie
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/clankovci/clenovci/trojlalocnatci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki