Řád: Stejnonžci (Isopoda)

 • mořští, sladkovodní i suchozemští
 • dorzoventrálně zploštělé tělo
 • 1cm, asi 1300 druhů
 • nemají karapax
 • hlava srůstá s prvním hrudním článkem
 • přizpůsobení suchozemskému způsobu života:
  • více tuchu v kutikule → obrana proti vysychání
  • ukrývají se ve vlhkém prostředí → ochrana proti přehřátí
  • dýchací orgány schopny absorbovat vzdušný kyslík
 • beruška vodní
  • ve stojatých vodách
 • stínka zední
  • do 2cm
  • pod kůrou, ve spadaném listí, …
 • stínka obecná
  • asi 1cm
 • svinka obecná
  • při ohrožení se svinuje do kuličky
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/clankovci/clenovci/kusadlovci/zabernati/korysi/rakovci/stejnonozci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki