Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)

 • aktivně pohybliví, bilaterálně souměrní
 • vyvinuta oporná soustava
 • výkoné smyslové orgány
 • koncentrace ústrojí řídících nervové pochody a chování
 • vodní, suchozemští
 • asi 47 tis. druhů
 • obecné znaky
  • segmentace těla (např. Páteř, svalovina trupu)
  • hlavový konec těla (kraniální) a ocasní konec těla (kaudální)
  • rozčleněno na 3 oddíly: hlava, trup, ocas
  • NS – míšní trubice, párové míšní nervy
  • CS – uzavřená, tepny (krev od srdce) a žíly (krev do srdce)
 • zvláštní znaky
  • více vrstevná pokožka kryta pancířem, šupinami, peřím nebo srstí
  • chorda je v dospělosti v různé míře redukována
  • vnitřní kostra je v dospělosti zpravidla kostěnná
  • kostra – lebka, páteř
  • končetiny mají vnitřní kostru – ploutve, nohy (mohou druhotně chybět)
  • centrem NS je mozek, uložen v lebce
  • smyslové orgány slouží pro příjem informací a pro orientaci, v lebce – čichové ústrojí, komorové oči, labyrint vnitřního ucha
  • uzavřená CS – samostatně tepající srdce, hemoglobin je vázán na erytrocyty
  • VS – párové ledviny mezodermálního původu
  • soustava žláz s vnitřní sekrecí, výměšky – hormony, neurohumorální regulace
  • intenzivní látkový metabolismus
  • časoprostorová aktivita
  • zásobní látky – glykogen (játra a svaly) a tuk (podkožní, střeva)

FIXME

Složit s podstránkami
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/strunatci/obratlovci.txt · Poslední úprava: 2009-04-18 11:56:59 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki