Třída: Plazi (Reptilia)

 • původem plně suchozemské obratlovci
 • blanatí (Amniota)
 • vejce kladou vždy na souši
 • pohyblivější než obojživelníci
 • během evoluce se mnohé plazy vrátily do vody
 • jako první obratlovci aktivně létali
 • asi 6000 druhů
 • vědní obor: herpetologie
 • obecné znaky s nižšími obratlovci:
  1. tělensá teplota není regulována → studenokrevní = poikilotermní
  2. kostra je podobná kostře obojživelníků
 • obecné znaky s vyššími obratlovci:
  1. během embryonálního vývoje vznikají zárodečné obaly: amnion, allantois, chorion (cerosa)
  2. vejce opatřeno vaječnými obaly - bílek, papírovitá blána, skořápka (většinou kožovitá)
  3. vylučovacím orgánem je pravá ledvina = metanefros
 • zvláštní znaky:
  1. rohovatění kůže, kůže kryta šupinami nebo krunýři epidermálního původu, žádné kožní žlázy
  2. krční oddíl nejméně ze dvou obratlů (atlas=nosič a čepovec)
  3. plíce výkonnější než plíce obojživelníků
  4. srdce je čtyřdílné
  5. vejcorodost - vejce kladena na souši
  6. neprojevují se hlasově
 • morfologie:
  • 3cm-9m
  • pokryv těla: chání před vysycháním a mechanickým poškozením, kůže opatřena šupinami, krunýři nebo pancíři
  • kostra: lebka široká, spánkové jámy, volné končeniny vždy pětiprsté, redukce metamerně členěné svaloviny, rozvoj mezižeberních svalů
  • NS: koncový mozek, 12 párů kmozkových nervů
  • smyslové orgány:
   • dominantní čich a zrak
   • Jacobsonův orgán - dutina izolována od nosní dutiny, párový vývod (dvě špičky jazyka se do něj zasunují), chemoreceptor
   • termoreceptory
   • komorové oko, 3 víčka - horní, dolní, mžurka; (haterie mají nepárové temení oko)
  • endokryjní žlázy: hypofýza, štítná žláza, příštíná tělíska, nadledviny
  • TS: ústní dutina, jazyk, slinné žlázy (mohou být modifikovány v jedové)
  • DS: hrtan, průdušnice, průdušky, plíce
  • CS: čtyřdílé srdce
  • močo-pohlavní soustava: ledviny mají protáhlý tvar, gonády párové
 • ontogeneze:
  • plazi kladou poměrně velká vejce s vysokým obsahem žloutku
  • ektoblast a mezoblast utvoří kruhovou řasu, která uzavře embryo → obal amnion → dutina vyplňená plodovou vodou
  • další řasa přesoste embryo i s amniovou dutinou → serosa (chorion) - později vychlípení zadní části střeva ⇒ allantois
 • ekologie:
  • teplota je hlavním faktorem → nežijí v polárních oblastech

Podtřída: Chelonia

 • vymřelé a recentní želvy
 • hřbetní kruníř karapax, přišní krunýř plastron

Řád: Želvy (Testudines)

 • starobylý plazi
 • matamata třásnitá
 • kajmanky
 • želva bahenní
 •  želva obrovská
 •  želva sloní
 • kareta pravá
 • kožatka velká

Podtřída: Archosauria

Řád: Krokodýlové (Crocodylia)

 • velcí plazi s protáhlým tělem a dlouhým ocasem
 • v lebce mají tvrdé patro
 • obojživelní plazi (uzaviratelné vnější nozdry)
 • na kůži jsou masivní rohovité štíty
 • progresivní znaky:
  • vyspělý mozek
  • 4 dílné srdce - zcela oddělené komory
  • diferenciace svalstva
  • mají bránici
 • v tropech a subtropech
 • v řekách a jezerech
 • aligátor severoamerický - JV USA
 • kajmani - J a Stř Amerika, nemají kostěnou přepážku mezi nosními otvory
 • krokodýl nilský
 • gaviál indický

Řád: Ptakoještěři (Pterosauria)

 • vymřelí okřídlení plazy
 • v juře a křídě
 • první obratlovci, kteří uměli aktivně létat
 • Pterodactylus

Řád: Plazopánví (Saurischia)

 • dinasauři velkých rozměrů
 • dvounohý: Tyranosaurus Rex
 • čtyřnozí: Apatosaurus (dř. Brontosaurus), Diplodocus

Řád: Ptakopánví (Ormithischia)

 • dinasauři menších rozměr
 • většinou bíložravci
 • Stegosaurus, Triceratops

Podtřída: Lepidosauria

 • dnes největší skupina plazů

Řád: Haterie (Rhynchocephalia)

 • starobylá skupina primitivních plazů
 • krční a břišní žebra
 • haterie novozélandská - noční

Řád: šupinatí (Squamata)

 • pozemní, stromové i vodní plazi
 • tělo kryto plochými šupinami
 • svlékání svrchní vrstvy kůže
 • pohyblivé spojení obličejové spojení obličejové části lebky se zadním oddílem lebkovny
 • chybí tvrdé patro

Podřád: Ještěři (Sauria)

 • končetiny plně vyvinuty
 • na hlavě žlutý pupínek - slyší
 • pohyblivá oční víčka
 • autotomie ocasu - mohou odlomit špičku ocasu
 • gekon obrovský - stomový, JV Asie
 • agama límcová = agama stepní
 • leguán zelený - Amerika
 • chameleon obecný - ovíjivý ocas, barvoměna
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/strunatci/obratlovci/celistnatci/plazi.txt · Poslední úprava: 2009-06-11 12:04:04 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki