Kmen: Strunatci (Chordata)

 • evolučně nejvyspělejší
 • obecné znaky
  • mnohobuněční živočichové, triblastica
  • druhotná dutina tělní
  • bilaterální souměrnost
  • coleomová segmentace těla (někdy potlačena)
  • z prvoúst se vyvinul ústní otvor
  • ústní otvor se prolamuje druhotně
  • hltan je peoděravěn žaberními štěrbinami (pharingotremie)
 • zvláštní znaky
  • vnitřní kostra – základem je struna hřbetní (chorda dorsalis), původ – vznikla z entoblastu, hřbetní strany prvostřeva, elastická tyčinka probíhající tělem pod nervovou a nad trávicí trubicí
  • NS – trubicovitá, centrální kanál probíhá tělem nad chordou – vzniká vchlípením ektoblastu
  • TS – trávicí trubice FIXME
  • CS – srdce je uloženo na břišní straně těla pod trávicí trubicí
  • přímí předkové strunatců nejsou známi, pravděpodobně mořstí živočichové
  • vyvinuli se v precambriu, v moři → sladké vody → obratlovci (starší prvohory) → někteří moře a někteří souš
Složit s podstránkami
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/strunatci.txt · Poslední úprava: 2009-04-07 19:03:33 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki