Nadtřída: Čelistnatci

  • vývojově pokročilejší obratlovci
  • dobré pohybové schopnosti
  • potravu uchopují čelistmi
  • projevuje se tendence ke zvětšování těla – největší plejtvák obrovský (30m) – největší suchozemský ???
  • sklon k domimanci mezi ostatními živočichy
  • mají vytvořené čelisti – vznikají přeměnou párového čelistního žaberního oblouku, zpravidla mají přeměněný jazykový oblouk – prodělává další morfologické i funkční změny
  • párové končetiny – pár předních + pár zadních → končetiny mají vnitřní kostru/ zakrnělé/ zaniklé
  • v labirintu vnitřního ucha mají tři polokruhové chodby
  • pohlavní orgány mají vývody, které zpravidla vznikají z vývodů vylučovacích orgánů ⇒ urogenitální soustava
Složit s podstránkami
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/strunatci/obratlovci/celistnatci.txt · Poslední úprava: 2009-04-18 11:55:32 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki