Třída: Obojživelníci (Amphibia)

 • přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými obratlovci
 • schopny dýchat vzdušný kyslík
 • rozmnožování vždy vázáno na vodu
 • pouze sladkovodní
 • kolem 3000 druhů
 • obecné znaky společné s rybami:
  1. vejce kladou do vody - žádné zárodečné obaly ani žádní skořápky
  2. většinou vnější oplození
  3. během larvárního vývoje jsou přítomny žábry
  4. během larvárního vývoje plně vyvinut proudový orgán
 • obecné znaky společné s vyššími obratlovci:
  1. končetiny tvaru nohy:
   • přední: 4 prsty
   • zadní: 5 prstů
  2. v dospělosti většinou dýchají plícemi
 • zvláštní znaky:
  1. kůže holá, pokožka slabě rohovatí, silně vyvinuté kožní žlázy
  2. několik systémů dýchání a téměř vždy se podílí kožní dýchání
  3. srdce v dospělosti 2 síně a jednu komoru, plicní a tělní oběh
  4. silně rozvinut lymfatický (=mízní) systém
  5. ontogeneze zahrnuje larvární stádium a larvy se metamorfózou mění v dospělce
  6. larvy žijí ve vodě a dospělci jsou závislé na vodě pouze částečně (nutné pro oplozování)
 • morfologie:
  • vesměs malý obratlovci
  • vymeřelé formy měřily až 4m (dnes mloci max. 1.5m, žába: Rana goliath - 25cm)
  • tvar těla
   1. mlok, protáhlý, bočně sploštělý, 4 stejně dlouhé nevelké končetiny
   2. žába, zkrácené široké tělo bez ocasu a dlouhé zadní končetiny
   3. červorů, přerostlá žížala
  • tělo kryto nahou kůží s mnohými žlázami, které jsou někdy přeměněny v jedové → pasivně jedový živočichové
  • škára bohatě prokrvena
  • chromatofory působí barevnost (mohou se barevně měnit)
  • kosti převažují nad chrupavkami, obratle silně zaškrcují chordu
  • pouze 1 krční obratel, ostatní mezi 8 a 63
  • žáby poprvé kost hrudní
  • lebka je plochá a široká
  • schází tvrdé patro
  • končetiny připojeny pásmem lopatkovým, které je na pojeno na hrudní kost
  • pánevní pásmo tvořeno tenkými elementy
  • v oblasti trupu je svalovina členěna na myomery
  • u žab výrazné svaly zadních končetiny
 • NS:
  • rozvoj hemisfér koncového mozku
  • z mozku odstupuje 10 párů mozkových nervů
  • chuťové receptory v ústech a v hltanu
  • čichové receptory v nostních dutinách nebo v nostních chodbách
  • Jacobsonův orgán - chemoreceptor
  • v uchu 2 sluchové kůstky
  • oči komorové - tyčiny i čípky, zaostřují posuvem čočky
  • oko kryto 3 víčky, 3. se říká mžurka
 • endokryjní žlázy:
  • hypofýza, štítná žláza, nadledviny, Langerhanzovy ostrůvky, příštítná tělíska, gonády - pohl. žlázy
 • TS:
  • ústní dutina - svalnatý jazyk - zuby (larvy z rohoviny a dospělci zuby pravé); při polykání pomáhá pohyb očních bulev - hltan jícen - konečních - střevo - konečník - kloaka
  • játra, žlučník, slinivka břišní
 • DS:
  • larvy: 3 páry vnějších žaber - během metamorfózy mizí
  • plíce jsou tenkostěnné, v hrtanu hlasové orgány
  • kožní dýchání
 • CS:
  • srdce jednu komoru a dvě síně, mísí se zde krev
 • močo-pohlavní soustava: (urogenitální soustava)
  •  ledvina typu opistonefros
  • vedle ledvin jsou pohl. žlázy - společný vývod
  • mezolecitální vajíčka - nemají amnion (vaječný obal), larvy zprvu beznohé
  • neotenie = zachování larvárních znaků do dospělosti (nejčastěji žábry)
 • žijí nejvýše ve vlhkých tropech, nežijí v suchých prostředích ani v slaném prostředí
 • bioindikátory stavu ŽP, protože jejich kůže propustí téměř vše
 • loví hmyz nebo jiné bezobratlé (měkkýše)
 • ochranné zbarvení, výstražné zbarvení
 • rozmnožují se jednou za rok
 • na zimu upadají do stavu strnulosti

Podtřída: Ocasatí (Caudata)

 • protáhlé tělo s dlouhým ocasem, 4 končetiny
  1. přední 4 prsty
  2. zadní 5 prstů
 • vnitřní oplození
 • samice bývají oviparní(vejcorodé), ovoviviparní (vejcoživorodé), viviparní(živorodé)
 • častá neotenie
 •  velemlok obrovský - v horských potocích v japonsku
 • Axolotli - tlustí, zavalití
 • mlok skvrnitý - ve vlhkých světlých listnatých lesích, ovoviviparní
 • čolek velký - ve vodě i v dospělosti, na konci léta suchozemský život
 • čolek obecný
 • čolek horský
 • macarát jeskynní - v podzemních vodách krasů

Podtřída: Beznozí (Apoda)

 • zevně se podobají velkým kroužkovcům
 • tropičtí obojživelníci: Amerika, Afrika, Asie
 • červor kroužkovaný - J Amerika

Podtřída: Bezocasí (Salientia)

 • evolučně nejvyspělejší obojživelníci
 • zkrácené a sploštělé tělo bez krku a bez ocasu
 • páteř složena z 9 obratlů
 • v pánevní krajině je řemínkovitý urostyl
 • velké vystouplé oči, za očima mají ušní bubínky (žádné boltce)
 • samice kladou vejce → pulci(larvy) → metamorfóza v dospělce
 • pulci silně vázány na vodu
 • pipa ameriscká - na hřbetě v dolících přechovává potomky, v J Americe
 • drápatka vodní - původem z Afriky, dříve jako laboratorní zvíře
 • kuňka obecná - malá žabička, v Čechách
 • kuňka žlutobřichá - kuňčí reflex - při ohrožení se převrátí na hřbet
 • kuňka ohnivá - břicho s červeno-oranžovými skvrnami
 • blatnice skvrnitá - noční žabička, pulci jsou větší než dospělci
 • ropucha obecná - velká žába
 • ropucha zelená
 • rosnička zelená - schopna částečné barvoměny
 • skupina hnědých skokanů: skokan hnědý, skokan ostronosý - spíše v rašeliništích, skokan štíhlý
 • skupina zelených skokanů:
  • skokan krátkonohý - malá žabička
  • skokan skřehotavý
  • skokan zelený - kříženec skokana krátkonohého a skokana skřehotavého
  • skokan volský - JV USA, Kuba
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/strunatci/obratlovci/celistnatci/obojzivelnici.txt · Poslední úprava: 2009-05-17 20:16:05 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki