Podtřída: Dvojdyšní (Dipnoi)

 • o něco více než 1 metr
 • tělo kryto šupinami
 • chorda plně zachována
 •  zuby nemají na čelistech, ale v oblasti patra
 • párové ploutve archipterygia - ploutve mají svojí kostru
 • redukovaný počet žaber - 2 páry
 • ještě plicní vaky - vznikají jako vychlípeniny trávicí trubice - mohou přijímat vzdušný kyslík
 • krev je přiváděna plicní žilou do srdce
 • okyslyčná krev je částečně oddělena od neokysličené
 • ve střevě spirální řasu
 • vývin přes larvu
 • bahník australský - 1.5m, letní spánek - pokud neni voda, tak používá plicní vaky k dýchání
 • bahník americký - menší, kolem metru, v jižní Americe ve stojatých vodách

Podtřída: Lalokoploutví (Crossopterygii)

 • určitě zahrnují všech suchozemských obratlovců a možná i předky všech ryb
 • do 1938 považovány za vyhynulé - nalezeny v bízkosti Madagaskaru (Indický oceán)
 •  latimerie podivná

Podtřída: Paprskoploutví (Actinopterygii)

 •  odlehčení kožní kostry
 • nemají vnitřní nozdry
 • tělo odlehčeno plynovým měchýřem
 • redukce svaloviny volných ploutví
 • známé od devonu

Nadřád: Chrupavčití (Chondrostei)

 • nejstatší známé Paprskoploutvé ryby
 • tělo pokryto velkými šupinami - ganoidní š.
 • heterocerkní ocasní ploutev

Řád: Jeseteři

 • chrupavčitoá vnitřní kostra
 • chorda zachována
 • spodní bezzubá ústa
 • sladké a slané vody severní polokoule
 • dospělé v sladké vodě a třou se v moři
 • loví se pro maso
 • jikry se zpracovávají na kaviár
 •  jeseter velký - až 2 metry, podél evropských břehů
 •  jeseter malý - povodí Černého a Kaspického moře
 •  vyza velká - v Černém a Kaspickém moři

Nadřád: Kostnatí (Teleostei)

 •  dobře zkostnatělá kostra (=dobře osifikovaná)
 • chorda silně zaškrcena těly obratlů
 •  tělo kryto dvěma druhy šupin
  1. cykloidní (kapr)
  2. ktenoidní (okoun, candát)

Řád: Bezostní (Clupeiformes)

 • tělo kryto cykloidními šupinami
 • v ploutvích mají měkké ploutevní paprsky
 • plynový měchýř spojený s jícnem
 • sleď obecný - mořská ryba, S polokoule
 • sardinka - drobné ryby žijící v Atlantském oceánu
 • šprot - drobné ryby, podobné zpracování jako sardinky
 • losos obecný - anadromní mořská ryba, šedé až stříbřité tělo, široká rozeklaná tlama
 • pstruh obecný - potoční, tělo zbarveno olivově zeleně, dravé ryby (existuje i mořská forma)
 • pstruh americký duhový - v oblasti postranní čáry má sytě růžovou barvu
 • siven alpský - olivově tmavozelený
 • siven americký
 • hlavatka podunajská
 • lipan podhorní - loví se na mušku
 • štika obecná - hřbetní ploutev posunuta zřetelně dozadu, široká tlama, ostré zuby, loví menší ryby

Řád: Máloostní (Cyprimiformes)

 •  sladkovodní ryby
 • malý počet tvrdých paprsků v ploutvích (např. kapr má jen jeden)
 • redukované zuby
 • na posledním žaberním oblouku nemají žaberní výrůstky → požerákové zuby
 • tetry - akvarijní rybky
 • piraňa dravá - z povodí Amazonky
 • paúhoř elektrický - až 2m, na bocích těla elektrické orgány, Stř a J Amerika
 • plotice obecná - červená oční duhovka
 • jelec tloušť - červené břišní ploutve
 • střevle potoční - shora olivově zelená s tmavým příčným žíháním
 • amur bílý - kvalitní maso
 • bolen dravý
 • lín obecný - snášení nízkou koncentraci O2 ve vodě → stojaté vody
 • hrouzek obecný
 • parma říční
 • cejn velký
 • karas obecný
 • kapr obecný, kapr lysec - na pátém žaberním oblouku mají žaberákové zuby
 • piskoř páskovaný
 • mřenka mramorovaná
 • sekavec písečný
 • sumec velký - veliká široká hlava a tlama, dravé

Řád: Hrdloploutví (Gadiformes)

 • břišní ploutve před prsními, nemají tvrdé paprsky
 • tresky - velké mořské ryby, skvrnitě hnědé, bělavé maso bez kostí
 • mník jednovousý - strakatá sladkovodní ryba, zástupce tresek

Řád: Holobřiší (Anguilliformes)

 •  nemají břišní ploutve
 • ocasní a řitní vytváří ploutevní lem
 • úhoř říční - hadovitý tvar těla, larva = monté (dříve považováno za živočišný druh)

Řád: Ostnoploutví (Perciformes)

 •  velký počet tvrdých paprsků
 • plynový měchýř není spojený s jícnem
 • okoun říční
 • candát obecný
 • skalárka
 • vranka obecná
 • makrela obecná
 • tuňák obecný - velká mořská ryba
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/strunatci/obratlovci/celistnatci/ryby/dvojdysni.txt · Poslední úprava: 2009-05-05 17:55:41 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki