Opěrná soustava

 • kostra (skelet) — pasivní pohybový aparát („věšák na svaly“) — soubor jednotlivých kostí
 • něco přes 100 kostí — rozdíly i mezi jedinci a v průběhu vývinu (př. kost čelní, pánevní, …)

Dělení kostí

Podle tvaru a velikosti

 • kosti dlouhé (př. kosti končetin)
 • kosti ploché (př. lopatka, kost četlní, …)
 • kosti krátké (př. obratle)
 • kosti drobné (XXX)

Kost

 • kost (os) je pevná forma pojivové tkáně, která tvoří většinu kostry obratlovců
 • u všech ostatních obratlovců kostra v embryonálním stadiu chrupavčitá, časem téměř celá kostnatí (X připojení žeber ke kosti hrudní, spona stydká, meziobratlové ploténky — pozůstatky struny hřbetní)
 • kostní tkáň
  • základní hmota — nebuněčná — bílkoviny, anorganická složka (hydroxyapatit Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2, CaCO3, NaCl)
  • u starších osob převládá anorg. složka → křehnutí kostí
  • kostní buňky — vyskytují se v několika generacích
   • osteoblasty (kostitvorné b.) — nediferencované
   • osteocyty (kostní b.)

Stavba kosti — od kraje dovnitř

 • na povrchu živá blána — okostice (perios) — obsahuje cévy, nervy
 • kostitvorné buňky — umožňují hojení zlomenin
 • kost hutná (kompaktní; substantia compacta)

hustě uspořádaná kostní tkáň — lamely kruhovitě uspořádány kolem Haversových kanálků obsahujících cévy

 • kost houbovitá (substantia spongiosa)

tvořena tenkými trámečky vytvářejícími architektoniku kosti vytvářející se v závislosti na mechanickém namáhání kosti

 • dutina vyplněná kostní dření (medula osium) — červená, krvetvorná tkáň — časem se většina přemění na nažloutlou tukovitou tkáň — morek

Růst a vývoj kostí

 • většina kostí vzniká z chrupavek, menšina kostnatěním vaziva (kosti lební klenby — čelní, tmení, týlní, spánkové,…, část kosti klíční)
 • proces přeměny těchto tkání — kostnatění (osifikace)
  • do chrupavky vnikají cévy a podél nich se dostávají kostitvorné buňky
  • → vytvoření tzv. osifikačních center
  • dlouhé kosti osifikují uprostřed těla a v hlavicích → tři části, mezi nimi epifizální štěrbiny se zachovanou chrupavčitou tkání schopnou růstu — kostnatí jako poslední — spolu s tím končí růst (~18 let)
  • podle stupně osifikace kostí lze určit přibližné stáří člověka — takzvaný kostní věk

Spojení kostí

 • pevně
  • chrupavkou (žebra ke kosti hrudní, spona stydká v obl. pánve)
  • vazivem (lebeční kosti)
  • srůstem kostí (kost pánevní z kyčelní, sedací a stydké)
 • kloubně — dotykem dvou nebo více kostí

Kloub (articulatio)

 • hlavice
 • jamka
 • kloubní plochy (povrch hlavice a jamky) kryty sklovitou (hyalinní) chrupavkou
 • kloubní dutina krytá kloubním pouzdrem — u větších kloubů vyplněna kloubním mazem

Klouby

 • kulovité (př. ramenní — jeden z nejpohyblivějších)
 • sedlovité
 • závěsové

FIXME chce to obrázek

Kostra (skelet)

 
bi/septima/clovek/operna_soustava.txt · Poslední úprava: 2009-10-23 15:53:38 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki