Kostra trupu

 • páteř (columna vertebralis), hrudník

Páteř

 • 7 krčních obratlů (vertebrae cervicales) C
 • 12 hrudních obratlů (vertebrae thoracicaes) Th
 • 5 bederních obratlů (vertebrae lumbales) L
 • 5 křížových obratlů (vertebrae sacrales) Sc, srostlých v kost křížovou (os sacrum)
 • 4-5 kostrčních obratlů (vertebrae coccygae) Co, zakrnělých a srostlých v kost kostrční (os coccygis) = kostrč
  |  krční lordóza
   \
   | hrudní kyfóza
   |
   /
  |  břišní l.
   \
    | křížová k.

Obratel (vertebra)

 • tělo
 • oblouk
 • výběžky
  • nepárový trnový (dozadu)
  • jeden pár příčných (do stran)
  • dva páry kloubních (nahoru a dolů)
 • mezi těla obratlů vloženy chrupavčité meziobratlové ploténky — tlumí náraz, zvětšují pohyblivost

FIXME bez obrázku ani ránu

Krční obratle

 • C1 nosič (atlas)
  • chybí tělo
  • umožňuje kývavé pohyby hlavy
 • C2 čepovec (axis)
  • tělo zakrnělé
  • nahoru vybíhá výčnělek („zub“ — dens axis)
  • umožňuje otáčivé pohyby hlavy
 • C3-C7
  • malé tělo
  • v příčných výběžcích otvory pro cévy
  • trnový výběžek vidličnatě rozvětven
  • C7 = vertebra prominens

Hrudní obratle

 • dlouhé trnové výběžky sklopené šikmo dolů
 • kloubní plošky pro připojení žeber

Bederní obratle

 • nejmohutnější, nesou tíhu horní části těla
 • výrazné postranní výběžky (pozůstatky břišních žeber)

Křížové obratle

 • srostlé v kost křížovou (os sacrum)

Kostrční obratle

 • zbytky ocasu srostlé v kostrč

Hrudník (thorax)

Žebra (costae)

 • 12 párů
 • protáhlé, oploštělé, obloukovitě ohnuté kosti
 • vpředu připojené ke kosti hrudní chrupavkou a vzadu kloubně
 • 1.-7. pár — žebra pravá — každé přirůstá ke k. hrudní vlastní chrupavkou
 • 8.-10. pár — žebra nepravá — spojena navzájem a nejhornější připojeno k chrupavce 7. páru
 • 11. a 12. pár — žebra volná (plovoucí) — bez předního uchycení

Kost hrudní (sternum)

 • rukojeť, tělo, měčíkovitý výběžek (processus xipheidens)

FIXME obrázek

 hrudník = hrudní obratle + kost hrudní + žebra
 
bi/septima/clovek/operna_soustava/trup.txt · Poslední úprava: 2009-10-23 15:51:46 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki