Kostra hlavy = lebka (cranium)

 • mozková část = neurocranium
 • obličejová část =splanchnocranium
 • n > s
 • vše spojeno pomocí švů, jen dolní čelist kloubně
 • pohlavní rozdíly:
  • velikost (m>ž)
  • nadoboční oblouky (m>ž)
  • muži mají větší prohlubeň nad nosem
  • zuby žen svírají úhel což tvoří klešťovitý skus a dosedají na sebe
  • horní zuby mužů jsou předsunuté a skus je nůžkovitý
  • brada je u mužů výraznější
  • muži mají delši bradavkovité výběžky - pokud se položí bez dolní čelisti na stůl dotýkají se ho

Mozková část

 • „kostěné pouzdro na mozek“
 • lební klenba(calva)
 • spodina lební (basis)
 • kost týlní (os occipitale)
  • nepárová
  • uprostřed dolní části velký otvor týlní (foramen magnum)
  • zevní hrbol týlní, od něj vybíhají 3 páry nuchálních čas
 • kost klínová (os sphenoidale)
  • nepárová, tvoří lební bázi
  • složitý tvar („motýl“ nebo „netopýr“)
  • tělo, do stran velká a malá křídla
 • kost temenní (os parientale)
  • párová, tvoří vrchol lební klenby
 • kost čichová (os ethmoindale)
  • nepárová
  • dírkovaná ploténka — prochází čichový nerv
  • svislá ploténka — horní část nosní přepážky
  • nosní skořepy
 • kost spánková (os temporale)
  • párová
  • šupina — na boční straně lebky
  • lícní výběžek — polovina jařmového oblouku
  • bodcovitý výběžek — zavěšena na něm jazylka
  • bradavkový výběžek — upíná se na něj velký zdvihač hlavy
 • kost skalní (os petrosum)
  • 100% komptaktní, nejtvrdší kost těla
  • obsahuje kostěný labyrint vnitřního ucha
 • kost bubínková (os tympanicum)
  • kostěný podklad zevního zvukovodu
 • jazylka (oshyoideum)
  • na ní zavěšen hrtan

Švy hlavy

 • Věncový(korunový)
  • mezi čelní a temenní kostí
  • Sutura coronalis
 • sutura sagitallis
  • mezi temenními kostmi
 • sutura lambdoidea
  • mezi týlní a temenní
 • sutura squamoza
  • mezi temenní a šupinou spánkovou
 • 5-8% obyvatel
  • sutura metopica
  • uprostřed kosti čelní

Obličejová část

 • horní čelist (maxilla)
  • párová
  • 4 výběžky
   • výběžek čelní(processus frontalis)
   • výběžek lícni(processus zygomaticus)
 • kosti patrové (ossa palatina)
 • kost lícní (os zygomatikum)
  • spánkový výběžek — polovina jařmového oblouku
 spánkový výběžek k. lícní + lícní výběžek k. spánkové = jařmový oblouk(arcus zyggomatikus)
 • kosti nosní (ossa nasalia)
  • párová, určují tvar nosu
 • kost slzní (os lacimale)
 • kost radličná (vomer)
  • dolní součást kostěné nosní přepážky
 • dolní čelist (mandibula)
  • připojena čelistním kloubem ke kosti spánkové
  • bradový výběžek(protuberantia mentalis)
 • v oblasti čelistí podkovovité dásňové výběžky, se zubními lůžky (alveoli dentales)

plochy uvnitř lebky

 • plocha báze lebeční do dutiny lebeční

 
bi/septima/clovek/operna_soustava/lebka.txt · Poslední úprava: 2009-10-25 12:56:59 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki