Kostra končetin

 • základní stavební plán: pletenec, kostra volné končetiny

Konstra horní končetiny

 • uspůsobena k uchopování a k práci
 • velmi pohyblivé kloby

Pletenec

 • kost klíční (clavicula)
  • párová
  • esovitě prohnutá kost
  • povrchové uložení
  • „lžičkovitá“ část otočena k ramenu
 • lopatka (scapula)
  • plochá kost trojúhelníkovitého tvaru
  • hřeben (spina scapule)
  • výběžek nadpažkový (acromion) — „tvrdá boule v rameni“; jejich vzdálenost určuje šířku ramen
  • výběžek hákovitý (processus coracoideus) — pozůstatek kosti krkavčí
 • kloub ramenní (articulatio humeri) — velký rozsah, hlavice ~ 1/3 koule

KVK

Kostra paže

 • kost pažní (humerus)
  • dlouhá kost
  • orientace: hlavice směřuje k tělu, jamka musí být vzadu
  • v dolní části velký a malý hrbolek — do jámy mezi nimi zapadá kost loketní
 • kloub loketní (articulatio cubiti)
  • flexe (přitažení), extenze (natažení), supinace (otočení dlaně nahoru), pronace(otočení dlaně dolů)

Kostra předloktí

 • kost vřetenní (radius)
  • ori: když je předloktí s dlaní nahoru (supinace), jdou rovnoběžně — kost vřetenní na straně palce, kost loketní na straně malíku
  • horní epifýza — válcovitá hlavička
  • dolní epifýza — koulbní plošky pro zápěstní kůstky, bodcovitý výběžek (hmatná boule na zápěstí)
 • kost loketní (ulna)
  • dlouhá kost
  • horní epifýza zapadá do jámy k. vřetení
 • horní kloub ruční = kloub vřetenozápěstní (articulatio radiocarpea)

Kostra ruky

 • kosti zápěstní (ossa carpi)
  • krátké kosti, kloubně spojeny
  • uspořádány do dvou řad po čtyřech
  • kost loďkovitá (os scaphoideum), kost poloměsíčitá (os lunatum), kost trojhranná (os triquetrum), kost hráškovitá (os pissiforme)
  • kost trapézová (os trapezium), kost trapézovitá (os trapezoideum), kost hlavatá (os capitatum), kost hákovitá (os hamatum)
  • kosti záprstní (ossa metacarpalia)
   • tvoří kostěný podklad dlaně
   • = záprstí
 • články prstů (phalanges)
  • dlouhé články spojené klouby
  • celkem 14
  • palec 2 články, ostatní prsty tři

Konstra dolní končetiny

Pletenec

 • tvořený kostmi pánevními
 • kost pánevní (os coxae)
  • srůstá ze tří kostí: kyčelní (os ilium), sedací (os ischii) a stydké (os pubis)
  • všechny se stýkají v oblasti jámy kyčelního kloubu
 • pravá + levá kost pánevní + kost křížová = pánev (pelvis)
  • mísovitá
  • velká pánev (pelvis major) — „prostor uvnitř nahoře“ — ohraničená lopatami kyčelních kostí)
  • malá pánev (pelvis minor) — „prostor uvnitř dole“ — ohraničená křížovou, sedacími a stydkými kostmi
 • spona stydká (symphysia pubis) - spojení pánevních kostí
 • kloub kyčelní (articulatio coxae)
  • pohyby: rotace

KVK

 • analogie: stehno ≘ paže, bérec ≘ předloktí, noha ≘ ruka

Kostra stehna

 • kost stehenní (femur)
  • největší kost
  • lehce prohnutá
  • horní epifýza - obloukovitá hlavice, připojena k diafýze úzkým krčkem pod úhlem 125°
  • výběžky: velký a malý chocholík (trochanter major/minor)
  • na dolní epifýze dva mohutné hrboly
  • orientace: hlavicí k tělu a chocholíky umístěny vzadu (jsou na ně upnuty hýžďové svaly)
 • kloub kolenní (articulatio genus)
  • menisky = kompenzační chrupavky po stranách kolene
  • pohyby: flexe, extenze
 •  čéška (patella)

Kostra bérce

 • kost holenní (tibia)
  • horní epifýza má 2 komplementární kloubní hrboly
  • diafýza typicky trojboký tvar
  • ostrá hrana pokryta jen kůží
  • dolní epifýza — výběžek tvořící základ vnitřního kotníku
  • vždy na vnitřní (palcové) straně
 • kost lýtková (fibula)
  • na vnjěší (malíkové) strně
  • na dolní epifýze výběžek→ vnější kotník

Kostra nohy

 • kosti zánártní (ossa tarsi), zánártí = tarsus
  • celkem 7 kostí
  • kost patní (calcaneus)
  • kost hlezenní (talus)
   • kloubní plocha hlezenního kloubu
  • kost loďkovitá (os naviculare)
  • kost krychlová (os cuboideum)
  • 3x kost klínová (os cuneiforme)
 • kloub hlezenní
  • snadno se podvrtne
 • kosti nártní (ossa metatarsalia)
 • články prstů (phalanges)
  • palec ze 2, ostatní ze 3 článků
 
bi/septima/clovek/operna_soustava/koncetiny.txt · Poslední úprava: 2009-11-12 15:16:42 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki