Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cj:klasicismus [2011-05-20 22:14:17] (aktuální)
regnarg vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Klasicismus a osvícenství ======
 +
 +===== Klasicismus =====
 +
 +  * umělecký směr Francie poloviny 17. stol.
 +  * do popředí se dostává opět "antický" člověk
 +  * jasné představy o pravdě a kráse
 +  * charakteristický přísný řád
 +  * ve Fr vládne Ludvík XIV. ("král slunce")
 +  * architektura --- Vítězný oblouk, Braniborská brána (Berlín), zámek Kynžvart, Stavovské divadlo (Praha)
 +  * stavby jednodušší, nepřezdobené, antické prvky, oblouky
 +  * Mozart, Beethowen
 +  * vecholná forma --- //empír// --- v době Napoleona
 +  * víra v rozum a poznání
 +  * objevují se [[cj:antika#filosofie|aristotelovské jednoty]]
 +  * literatura striktně dělena na nízkou a vysokou 
 +    * **vysoká** --- tragédie, ódy, eposy, sonety, ...
 +      * hl. hrdiny šlechticové
 +    * **nízká** --- komedie, romány, bajky, písně, ...
 +      * hl. hrdiny sluhové, vesničané, ap.
 +    * poezie se příliš nerozvíjí (může vzniknout např. popisná, úvahová báseň --- založená na rozumu, ne na citu)
 +==== Vysoká literatura ====
 +=== Francie ===
 +== Pierre Corneille ==
 +  * **Cid**
 +    * tragikomedie
 +    * navazuje na [[cj:stredovek#spanelsko|španělský rytířský epos]]
 +    * na pomezí baroka a klasicismu --- viz [[cj:baroko#pierre_corneille|baroko]]
 +    * hl. hrdina --- Rodrigo, označován Cid (=//hrdina//)
 +    * zabije otce své milé Chimery, protože ten urazil jeho otce
 +    * Chimera žádá krále (otec Rodriga), aby ho zabil
 +    * konflikt končí smírem --- Rodrigo se vykoupí statečností v boji
 +
 +== Jean Racine ==
 +  * **Faidra**
 +    * stejnojmenné dílo napsal [[cj:antika#euripides|Euripidés]]
 +    * psychologická tragédie
 +    * antické náměty
 +    * postavy se jmény antických hrdinů řeší soudobé problémy
 +    * Faidra je žena krále, která si myslí, že její manžel zemřel
 +    * zamiluje se do nevlastního syna, ten ji odmítá
 +    * královna syna křivě obviní
 +    * mezitím se vrací král, nevlastní syn umírá (odsouzen bohy)
 +    * Faidra má výčitky svědomí, přizná se, zabije se
 +
 +==== Nízká literatura ====
 +=== Francie ===
 +== Molière (Jean-Baptiste Poquelin) ==
 +  * nejvýznamnější EV autor komedií
 +  * působil v několika kočovných společnostech jako herec, režisér, spisovatel
 +  * stal se ředitelem Královského divadla v Paříži
 +  * problémy s církví a král. dvorem
 +  * psal o negativních lidských vlastnostech (hloupost, lenost, pokrytectví,...)
 +  * ukazuje postavení žen ve společnosti
 +  * **Lakomec**
 +    * předloha --- [[cj:antika#plautus|Komedie o hrnci]]
 +    * hlavní hrdina --- Harpagon --- bohatý a závislý na svém majetku
 +    * jeho syn se zamiluje do Mariny, o kterou má Harpagon též zájem
 +    * Harpagon nechce tento sňatek umožnit
 +    * syn vymyslí lest --- sluha ukradne Harpagonovi jeho peníze
 +    * Harpagon je nakonec za Marianu vymění
 +  * **Tartuffe**
 +    * "nejodvážnější" komedie, kritizuje církev
 +    * hl. hrdina --- Tartuffe --- podvodník
 +    * získává si bezmeznou důvěru měšťana Orgona
 +    * tam ne něj  nakonec přepíše veškerý majetek
 +    * Tartuffe taktéž svede Orgonovu ženu
 +    * Orgon jednou zaslechne jejich rozhovor -> procitá z iluze
 +    * jeho majetek je zásahem krále
 +  * **Škola žen**, **Zdravý nemocný**, **Měšťák šlechticem**, **Chudák manžel**, **Misantrop**
 +
 +== Jean de la Fontaine ==
 +  * **Bajky**
 +  * 12dílný soubor 200 bajek
 +  * 6 svazků z Ezopovy tvorby, 6 vlastních
 +
 +=== Itálie ===
 +  * **comedia del arte**
 +    * druh It. komedie 16. stol.
 +    * herci nemají žádné texty
 +    * ustálené postavy s jasnými charakteristikami jim umožňují improvizovat, reagovat na odezvu publika
 +    * většinou postava bohatého obchodníka, jeho dcery, která se chce za někoho prodat, on se ji snaží chránit, ...
 +
 +== Carlo Goldoni ==
 +  * 200 komedií
 +  * začínal s Comedia del arte, postupně se dostává k pevným textům
 +  * náměty ze života
 +  * **Porask na laguně**
 +    * z prostředí rybářů
 +  * **Sluha dvou pánů**
 +
 +===== Osvícenství =====
 +  * filosofický směr
 +  * 18. st., Francie, Anglie
 +  * zaměřeno proti císaři, církvi, absolutistickým systémům
 +  * důraz kladen na poznání světa
 +  * hlásá, že příčinou všeho zla je nevědomost
 +  * vyznává rozum
 +  * podporuje svobodu a rovnoprávnost všech
 +  * ideální stát --- osvícený, moudrý panovník
 +  * veůlý důraz kladen na výchovu a školství
 +  * objevuje se novinářství, knihovnictví, ...
 +  * 1777 --- pražská univerzit. knihovna
 +  * snaha vydávat časopisy
 +  * zrušena cenzura
 +  * reformy Josefa II. a Marie Terezie --- zrušení nevolnictví, povinná škol. docházka
 +  * v českých zemích oficiálním jazykem němčina
 +
 +  * :!: filosofie podrobněji v [[zsv:filosofie.2:osvicenstvi|ZSV]]
 +
 +==== Francie ====
 +=== Voltaire ===
 +  * filosof, staví se proti církvi
 +  * **Panna**
 +    * posměšný epos zpochybňjící panenství Panny Orleánské
 +  * **Candide neboli optimismus**
 +    * hrdina zažívá různé katastrofy
 +
 +=== Charles Louis de Montequie ===
 +  * spisovatel, historik
 +  * **Perské listy**
 +    * kritizuje soudobé spol. poměry
 +  * **Duch zákonů**
 +    * vysvětluje vznik zákonů --- podnebí, přír. podmínky, apod.
 +
 +=== Jean-Jacques Rousseau ===
 +  * **Emil čili o výchově**
 +    * návod, jak vychovávat děti
 +    * autor měl vlastní děti v sirotčinci
 +    * přesvědčení, že člověk se rodí dobrý a zkazí ho až společnost
 +  * hlásal návrat k přírodě
 +  * **Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi**
 +    * majetek je příčinou
 +  * žádné zaměstnání, psal krátké honorované články
 +  * **O společenské smlouvě a zásadách státního práva**
 +    * jediným nositelem moci ve spol. je lid
 +
 +
 +
  
 
cj/klasicismus.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 22:14:17 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki