Český jazyk

  • obsah písemky út 12.4.
    • charta 77
    • samizdatová a exilová nakladatelství
    • jednotliví autoři (Kundera, Vaculík, Škvorecký, Pecka, Lustig, Kohout, Tigrid, Gruša)
    • underground (Bondy, Jirous)
 
cj.txt · Poslední úprava: 2011-05-17 02:31:13 autor: misa
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki