Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cj:husitstvi [2011-05-20 16:41:16]
regnarg vytvořeno
cj:husitstvi [2011-05-20 16:41:49] (aktuální)
regnarg
Řádek 61: Řádek 61:
   * psal latinsky a česky   * psal latinsky a česky
  
-  * **O církvi* (De eclesia)+  * **O církvi** (De eclesia)
     * latinský spis     * latinský spis
     * hlásá, že hlavou církve není papež, nýbrž Kristus     * hlásá, že hlavou církve není papež, nýbrž Kristus
 
cj/husitstvi.1305902476.txt.gz · Poslední úprava: 2011-05-20 16:41:16 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki