Podkmen: Pláštěnci (Urochordata)

 • mořští
 • volně plovoucí larvy
 • 0,3mm až 30cm
 • kolonie
 • jednovrstevná pokožka
 • hltan vyúsťuje žaberními štěrbinami do obžaberního prostoru
 • hltan je adaptován k filtraci organického detritu z vody
 • tělo dospělců je obklopeno rosolovitým pláštěm – plášť je coeloblastového původu (tunica), z tunicinu
 • chorda a nervová trubice je zachována pouze u larev
 • CS – otevřená, střídavé pulzace srdce
 • VS – chybí
 • hermafroditi
 • pohlavní rozmnožování přes stadium larvy
 • nepohlavní – kolonie
 • někdy rhodozměna

Třída: Sumky (Ascidiacea)

 • živočichové pobřežního pásma
 • živí se drobnými organismy
 • hermafroditi
 • velká regenerační schopnost, kolonie
 • dospělí žijí přisedle
 • larvy jsou volně pohyblivé
 • TS – trávicí trubice ve tvaru U, hltan je proděravěn žaberními štěrbinami → žaberní vak, ústní otvor a vyvrhovací otvor – mohou se otevírat a uzavírat
 • Sumka obecná

Třída: Salpy (Thaliacea)

 • součást mořského planktonu
 • živí se organismy
 • soudečkovité tělo s otvory
 • složité rozmnožování – rozrůzněnost tvarů a funkčních typů
 • obroučkovité svaly
 • larva se podobá larvě sumky
 • Ohnivka atlantská
 • Doliola zoubkatá – plankton teplých moří
 • Salpa nálevkovitá – všude kromě chladných moří

Třída: Vršenky (Copellata)

 • planktonní organismy
 • teplomilné i studenomilné
 • živí se drobnými organismy
 • dochází ke snadnému zanesení schránky
 • schránky z tunicinu opatřené síty
 • chybí obžaberní prostor
 • trup a ocásek
 • nervová trubice zachovány i v dospělosti
 • CS – chybí
 • pohlavní rozmnožování
 • Vršenka středozemní
 • Vršenka obecná
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/strunatci/plastenci.txt · Poslední úprava: 2009-04-07 19:11:20 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki