Podkmen: Stvolovci (Pelmatozoa)

 •  žijí přisedle přichyceny stopkou nebo aborální stopkou

Třída: Lilijice (Crinoidea)

 •  620 druhů
 • nejstarší ostnokožci
 • celý život přisedle
 • 5 ramen - mohou se dělit
 • kuželovitý kalich
 • TS - kličky nebo podkovovitý tvar
 • AS - podústní okružní chodba → 5 radiálních
 • DS a VS neni vyvinuta
 • NS jednoduchá
 • gonochoristi
 • larva - doliolarie → stádium přisedlé k podkladu = pentakrinní stádium
 • lilijice růžová - chladná moře
 •  Isocrinus
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/ostnokozci/stvolovci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki