Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)

 • 6000 druhů
 • 0.2mm–2m
 • mořští živočichové, zpravidla volně pohybliví
 • existují i druhy stopkou přisedlé k podkaldu (lilijice)
 • dospělci — pětipaprsčitá souměrnost, larvy — bilaterální souměrnost
 • tvar těla — kalichovitý (lilijice), paprsčitý (hvězdice), terčovitý (hadice), kulovitý (ježovky), „okurkovitý“ (sumýši)
 • v podkožním pojivu tzv. skeletogenní buňky — vylučují CaCo₃, které vytváří na povrchu těla různé destičky, ostny a hroty
 • ? nebo nestrostlé a pohyblivé (lilijice, hadice)
 • v kůži se mohou vyskytovat různotvaré kotvice (sumýši)
 • strana orální (ústní) a aborální (řitní)
 • ambulakrální s. - soutava vodních cest, začíná vápenatou destičkou s otvory → dále vede kamenitá chodba (její stěny vystuženy CaCO3) → ústí do obústní okružní abmulakrální chodby → vybíhá 5 radiálních chodeb → končí slepě pod oční destičkou ; připodobnitelné k hydraulickému systému, slouží k pohybu
 •  trávicí soustava - začíná ústním otvorem (na spodní straně těla) → žvýkací aparát složen z trámečků = Aristotelova lucerna → vakovitý žaludek → střeva → řitní otvor
 •  nervová soustava - podobná stavba jako ambulakrální s.
 • smyslová soustava - primitivní, váčkovité očko
 • gonochoristi i hermafroditi
 • vnější oplození → vajíčko → bilaterálně souměrná larva = dipleurula → po určité době se přeměňuje v dospělce
 • vývoj nepřímý
Složit s podstránkami
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/ostnokozci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki