Postkomunistické státy Evropy

Poválečný vývoj

 • Teherán, Jalta, Postupim → konference → rozdělení sfér vlivu a začátek železné opony
 • ⇒ zpřetrhání přirozených kultuních, hospodářských, obchodních a občanských kontaktů
 • státy: SSSR, NDR, Polsko, ČSR, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie, Albánie
 • ekonomická integrace RVHP= Rada Vzájemné Hospodářské Pomoci
 • 1956 - Varšavská smlouva - vojenská integrace

Znaky hospodářství

 • centrálně řízené a plánované hospodářství
  • dominantní je státní sektor
  • potlačen je družstevní sektor (neni úplně vymýcen)
  • eliminace soukromého sektoru
 • mění se struktura národního hospodářství
  • silně se posiluje průmysl
  • omezuje se zemědělství
  • na počátku téměř nefungují služby → dochází k rozvoji
 • vzrůst podílu těžkého průmyslu a energetiky
 • pokles spotřebního a potravinářského průmyslu

 * zahraniční obchod orientován ze ¾ na RVHP

 • nárůst kvantity, ale pokles kvality
 • ⇒ rychlá devastace ŽP
 • + na Balkáně vzrůstá vzdělanost
 •  + nárůst urbanizace

Rozpad RVHP a přeměna hospodářství

 • 1991 - konec RVHP i Varšavské smlouvy
 • důsledky:
  • ztráta odbytišť
  • nevhodná sklaba hospodářství
 • ⇒ pokles HDP a životní úroveň obyvatel
 • transformace ekonomiky ⇒ tržní ekonomika
 •  chybí zkušenosti i odborbníci
 •  postup:
  • liberalizace=uvolnění obchodních vztahů = cen
  • privatizace=adresné vlastnictví ⇒ konkurenční prostředí
  • omezení státních zásahů
  • konvertibilita=směnitelnost jmeny
  • demokracie a volná hosp. soutěž
  •  restruktualizace
 • ⇒ efektivita a snížení energetické náročnosti výroby

Sociální a politické problémy transformace

 • hospodářské potíže: nezaměstnanost, zvětšování sociálních rozdílů, exekuce
 • změna úlohy státu v péči o obyvatele ⇒ osobní zodpovědnost
 • vzrůst kriminality (např. vraždy na objednávku)
 • mafie, drogy
 • vymahači dluhů
 • národnostní problémy ⇒ zneužíváno v předvolebních kampaních, vliv má vzdělanost, kulturnost
 • odlišnost kultur a náboženství: navrací se možnost náboženského vyznání
 • vyrovnávání se s minulostí
 
z/komunist.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki