Kinetické umění

 • dochází k pohybu
 • vychází z mechaniky

Konceptuální umění

 • neklasické tendence
 • odmítání tradičních metod
 • patří sem landartisté – tvorba v krajině
 • Josef Hampl – vymezje bílým plátnem

Hyperrealismus

 • fotografické malby
 • Theodor Pištěk, Estes, Kanowitz, E. Hopper

Nová figurace

 • výraz složitosti člověka
 • proti abstrakci
 • nové možnosti
 • Francis Bacon – jatka asociována s Ježíšem, cyklus 8 studií Ježíše
 • Olbram Zoubek
 • Rittestein
 
vv/kineticke_umeni_a_hyperrealismus.txt · Poslední úprava: 2009-04-07 16:26:57 autor: hrebenarova.ef
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki