Zajímavé matematické věty

Stewartova věta

V ΔABC zvolíme na AB bod D. Délku |CD| označíme d a budeme ji chtít spočítat, víme-li délky úseků |BD|=m a |AD|=n. To se nám podaří díky následujícímu vzorci
Graph

Pickova formule

Nechť M je mnohoúhelník s vrcholy v mřížových bodech. Označme e počet mřížových bodů ležících na jeho hranici a i počet mřížových bodů ležících uvnitř. Potom pro obsah M platí
Graph

 
vety.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki