Fraktály

from PIL import Image
from PIL import ImageDraw
from PIL import ImageFont

X=1024
Y=1024
HLOUBKA=10
barva=(255,255,0)

im = Image.new("RGB",(X,Y))
d=ImageDraw.Draw(im)

def kresli(x1,y1,x2,y2,hloubka):
  if(hloubka==0): return 0
  for i in range(x1,x2+1): im.putpixel((i,(y1+y2)/2),barva)
  for i in range(y1,y2+1): im.putpixel(((x1+x2)/2,i),barva)
#  font=ImageFont.truetype('/usr/share/fonts/ttf-bitstream-vera/VeraMono.ttf',delta)
#  d.text((x,y),text,font=font)
  kresli((x1+x2)//2,y1,x2,(y1+y2)//2,hloubka-1)
  kresli(x1,(y1+y2)//2,(x1+x2)//2,y2,hloubka-1)

kresli(0,0,X-1,Y-1,HLOUBKA)
im.save("sample.png")

 
inf/fraktaly.txt · Poslední úprava: 2011-01-21 11:25:18 autor: fhlasek
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki