Kruhové děje

Náčrtek kruhového děje Děj, při kterém počáteční stav soustavy je totožný s konečným stavem, se nazývá kruhový děj. V pracovním diagramu je kruhový děj znázorněn křivkou (viz obrázek). Obsah plochy uzavřené křivkou znázorňuje celkovou práci vykonanou pracovní látkou během jednoho kruhového děje. Tento kruhový děj (cyklus) se může mnohokrát opakovat, takže tepelný stroj uskutečňující kruhový děj může trvale vykonávat práci.

  • reversibilní děj = vratný děj
  • ireversibilní děj = nevratný děj

Carnotův cyklus

Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832)

(1824) Carnotův cyklus - každý kruhový děj lze nahradit Carnotovým cyklem.

  1. [p1,V1,T1] → izotermické rozpínání
  2. [p2,V2,T1] → adiabatické rozpínání
  3. [p3,V3,T2] → izotermické stlačování
  4. [p4,V4,T2] → adiabatické stlačování → 1.

Perpetum mobile

Perpetum mobile 1.druhu

ΔU=W Vnitřní energie je konečná → nemožnost neustále konat práci na úkor vnitřní energie.

Perpetum mobile 2.druhu

Všechna dodaná energie by se převedla na práci. viz Carnotův cyklus (vždy se musí odebrat teplo) účinnost Carnotova cyklu je vyjádřena Druhou větou termodynamickou

2.věta termodynamická

Graph

3.věta termodynamická

Konečným počtem chladících cyklů nelze dosáhnout absolutní nuly.

 
fy/kruhove_deje.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:05 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki