Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cj:stredovek [2011-05-20 15:35:15]
regnarg vytvořeno
cj:stredovek [2011-05-20 16:09:54] (aktuální)
regnarg počátky české lit.
Řádek 142: Řádek 142:
     * **pastorela** --- pastýřské milostné písně     * **pastorela** --- pastýřské milostné písně
  
 +===== Počátky české literatury =====
 +  * latistky psané texty přístupné pouze některým vrstvám
 +  * na přelomu 11. a 12. st. se v latinských textech objevují české vpisky (**bohemika**=**glosy**)
 +  * v poslední třetině 13. stol. první české památtky
 +  * **Hospodine pomiluj ny**
 +    * první česká píseň
 +    * obsahuje prvky staroslověnštiny
 +  * **Svatý Václave**
 +    * druhá česká píseň
 +    * již rozdělena na sloky, postupně rozšířena na devět
 +  * z počátku 13. stol. první česky psaná věta
 +    * objevuje se na zaklátací listině litoměřické kapituly
 +    * //Pavel dal jest Ploskovicím zemú, Vlach dal jest Dolás zemú Bohu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučeja a Sedlatou.//
 +  * v průběhu 14. stol. se česká literatura vyrovnává latinské tvorbě
 +  * vzniká duchovní i světská lit. v češtině
 +  * tendence --- zlidovění a zpřístupnění lit., zesvětštění
 +
 +  * **Alexandreida**
 +    * česky psaný spis z přelomu 13. a 14. st. (neplést se stejnojmeným [[cj:stredovek#francie|francouzským]] hrdinským eposem)
 +    * autor neznámý, pravděpodobně vzdělaný
 +    * oslava Alexandra Makedonského jako ideálního panovníka
 +  * **Dalimilova kronika** (Kronika takřečeného Dalimila)
 +    * počátek 14. st.
 +    * nejstarší česky psaná kronnika
 +    * veršovaná
 +    * anonymní
 +    * konší r. 1314 (nástup Jana Lucemburského)
 +
 +  * období gotiky --- spjato s Karlem IV.
 +    * univerzita 1248
 +    * most
 +    * Vary
 +    * chrám sv. Víta
 +    * zal. Nové Město pražské
 +  * **Život Karlův** (Vita Caroli)
 +    * latinsky psaný vlastní životopis Karla IV.
 +    * podílel se i sám panovník, ale hlavně lidé z jeho okolí
 +    * používá plurál majestátní (1. os. mn. č.)
 +    * končí rokem 1346
 +  * vznikají legendy
 +    * **Legenda o sv. Prokopu**
 +      * Prokop --- první opat Sázavského kláštera
 +      * veršovaná
 +    * **Legenda o sv. Kateřině**
 +      * veršovaná, složitější
 +      * vyjádřena láska Kateřiny ke Kristovi
 +  * milostná lyrika
 +    * **Závišova píseň**
 +      * nejvyspělejší skladba čes. milostné lyriky
 +  * přepracování svět. eposů
 +    * **Tristram a Isalda**
 +      * přepracování [[cj:stredovek#francie|Tristana a Isoldy]]
 +
 +==== Počátky českého dramatu ====
 +  * období 14. st.
 +  * **Mastičkář**
 +    * fraška ze středověkého tržiště
 +    * původně interludium
 +    * vypráví o třech Mariích, které se vypraví na trh pro vonné masti na nabalzamování těla Krista
 +    * považováno za počátek satiry
 +
 +==== Žákovská (vaganstká) poezie ====
 +  * //vagant// --- potulný student
 +  * největší rozvoj po založení UK
 +  * autoři: studenti (neznámí)
 +  * **Podkoní a žák**
 +    * spor mezi podkoním a žákem o to, kdo se má lépe
 +    * nakonec seznají, že jsou na tom oba stejně špatně
 +    * poezie, 14.st.
 +    * trv. makarónský jazyk --- prolínání češtiny a latiny
 +  * **Píseň veselé chudiny**
 +    * satirický pohled studentů do vlastní spol. třídy
 +
 +==== Sociální satira ====
 +  * kritizuje nedostatky společnosti, světské i církevní
 +  * **Hrádecký rukopis**
 +    * Desatero kázanie božie
 +    * Satiry o řemeslnících a konšelích
 +    * Bajka o lišce a džbánu
 +
 +==== Skladby filosofického obsahu ====
 +  * **Tkadleček**
 +    * spor mezi Tkadlečkem a personifikovaným neštěstím způsobeným nevěrou jeho milé
 +    * velmi složitá skladba
 +    * spor vyhrává neštěstí
 +    * sdělení: život je řízen silou, kterou nemůžeme ovlivnit
  
  
 
cj/stredovek.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 16:09:54 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki