Bor - B

 • Výskyt: borax = tinkal – Na2B4O7 • 10H2O
 • Vlastnosti
  • elementární – málo reaktivní
  • krystalický – velmi tvrdý
 • Příprava:
  • redukce oxidu boritého hliníkem nebo hořčíkem
   • B2O3 + 2Al > Al2O3 + 2B
   • B2O3 + 3Mg > 3MgO + 2B
 • Sloučeniny
  • Bezkyslíkaté
   • Borany
    • diboran B2H6
    • triboran B3H7
    • Fluorid boritý
     • BF3
     • katalyzátor v organických syntézách
  • Kyslíkaté
   • Kys. Boritá - HBO2
    • nestálá
    • rychle se rozkládá
   • Kys. Trihydrogenboritá - H3BO3
    • tvoří lesklé šupiny
    • dobře rozpustná v horké vodě
    • slabá
    • použití: slabý roztok se používá v oftalmologii – borová voda
   • Borax = tinkal – Na2B4O7 • 10H2O
    • boraxová perlička – důkazy v analitické chemii

Hliník - Al

 • 3. nejrozšířenější prvek v zemské kůře
 • Nejrozšířenější kov
 • Výskyt
  • bauxit
   • hydratovaný Al2O3 s ionty železa a někdy příměsí SiO2
   • hlavní ruda hliníku
  • korund
   • čistý oxid hlinítý (Al2O3)
   • 2 skupiy
    • tvoří drahokamy
     • červený – rubín
     • modrozelený – safír
    • tvoří jiné sloučeniny – živec, slídy, kaolín
  • kryolit
   • hexafluorid draselný Na3AlF6
   • klížení papíru
 • Výroba
  • 2 fáze
   • odstranění příměsí z bauxidu → Al2O3
   • elektrolýza Al2O3
 • Vlastnosti
  • rozpouští se v neoxidujících kyselinách a v alkalických hydroxidech
   • 2Al + 6HCl > AlCl3 + 3H2
   • Al + NaOH + H2O > Na(Al(OH)4) + H2 - tetrahydroxohlinitan sodný
  • práškový hliník má silné redukční schopnosti – výroba obtížně tavitelných kovů (aluminotermické reakce)
 • Použití
  • výroba lehkých slitin – dural
  • výroba alobalu
 • Sloučeniny
  • oxid hlinitý - Al2O3
  • hydroxid hlinitý - Al(OH)3
  • kamence
   • hlinitodraselný
   • sodnohlinitý
   • amonohlinitý
   • krystalické, ve vodě velmi dobře rozpustné, látky
 
ch/3a.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki