Vznik života

 • kreacionismus - vše živé je výtvorem stvořitele; Ussher: svět údajně vznikl v Neděli 23.října 4004 př.n.l v 9 hodin dopoledne.
 • evolucionismus - život vznikl evoluční cestou
 • eternismus - život trvá od věčnosti do věčnosti (aeternus = věčný)
 • teorie samoplození - živé vzniklo z neživého (švábi ze špíny apod.)
 • teorie panspermie - vesmírem putují zárodky života a jestliže doputují do planetární soustavy kde jsou v hodné podmínky, „infikují“ kosmické těleso
 • evoluční abiogeneze - teorie o postupném a zákonitém rozvoji org. sloučenin:
 • HCN + 2H_2O –> HCOOH + NH_3
 • HCOOH –+2H–> HCHO + H_2O
 • Al_4C_3+12H_2O –> 3CH_4 + 4Al(OH)_3
 • CaC_2 + 2H_2O –> C_2H_2 + Ca(OH)_2
 • reakce s cyklotronem provozované Calvinem r. 1951 vyrábí z CO_2+H_2O
 • třeba HCOOH, CH_3COOH, HOOC-COOH, HOOC-CH_2-CH_2-COOH

Evoluční abiogeneze

 • primární praatmosféra byla odváta slunečním větrem a zbyla sekundární
 • atm. byla ovlivňována ionizujícím/kosmickým/ultrafialovým zářením a díky tomu vznikaly látky jako H_2S, NH_3, CH_4, H_2O, H_2, N_2, CO_2
 • vzájemnými reakcemi (abiotické syntézy v atmosféře) vznikaly další látky
 • jako HCN, C_2H_4, C_2H_6, H_2O
 • pára se uvolňovala díky sop. činnosti a horkých pramenů
 • do vodních ploch se dostávaly látky jako aminokys. puriny, pyrimidiny,
 • cukry,lipidy, … a vytvořili „prapolévku“ (proteiny a nukleonové kyseliny)
 • vznikli tzv. eobionti, kteří se podobali prokariotické buňce před 3miliardami let a později z nich vznikly buňky eukarikotické
 • pravděpodobným předkem chloroplastů jsou aerobní jedinci kteři začali žit v symbióze
 • před 600mil. lety už existovala celá řada mnohobuněčných organismů z eukariotických buněk
 • autotrofie vznikla omylem tím, že na povrchu schromaždovali barvivo na obranu před zářením a to se pak excitovalo

Vývoj člověka

 • cca před 8-5M let oddělení vývojové linie člověka a šimpanze
 • šimpanz je blízký člověku
 • člověk, gorily, šimpanzy mají společného předka
 • společný předek-kotníkochodec, uzpůsoben pro šplh, mozkovna menší neý obličejová část lebky
  1. žili v tlupách
 • velké špičáky
 • pohlavní dimorphismus
 • přechod k chůzi, zvětšování mozkovny
 • Nejstarší nálezy - Afrika
 • Australopithecus - cca 155 samec 130 samice
  1. pohyb po dvou, mozek 380-450
 • Rod Homo-H. rudolfensis
  1. H. habilis
  2. H. ergaster
  3. H. erectus- vyšší rozsah působení
  4. H. heidelbergensis
  5. H. neanderthalensis - nepřispěl do gen. výbavy H.s.s
 
bi/septima/vznik_a_vyvoj_zivych_soustav.txt · Poslední úprava: 2009-09-25 11:03:29 autor: andy
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki