Datace paleontologických a archeologických nálezů

Relativní

 •  zákon stejných zkamenělin: geologické vrstvy obsahující stejné zkameněliny mají stejné stáří (musí být dost jedinců, musí podléhat fosilizaci; obratlovci — kostěná kostra podléhající zkamenění, bezobratlí — pevná schránka; musí se vyskytovat v krátkém časovém období)
  • vůdčí zkameněliny — př. trilobiti z prvohor
 • základní stratigrafický zákon: v tektonicky neporušeném prostředí je vrstva podloží starší než vrstva nadloží

Absolutní

 • radiouhlíková metoda
   14   1    14  *  1
    7 N + 0 n -> 6 C  + 1 p
 • v průběhu života se udržuje stálá hladina C14
 • po smrti odpojení od oběhu CO2
 • radioaktivní C14 se rozpadá → snižování množství
 • poločas rozpadu = 5730 let
 • spolehlivé pro mladší 30000 let
 
bi/septima/datace.txt · Poslední úprava: 2009-09-29 12:08:10 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki