Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

sandbox [2011-05-05 18:43:47]
marek
sandbox [2011-05-05 20:27:24] (aktuální)
marek
Řádek 8: Řádek 8:
  
 END TEST END TEST
 +===== 21. Datové typy – číselné, znak, logický =====
 +  * __Jednoduché datové typy__
 +    * Nemají vnitřní strukturu. Složitější typy jsou ve skutečnosti složeny z těchto základních.
 +    * **logická hodnota** (boolean) – true nebo false (také 1 nebo 0)
 +    * **celé** číslo (integer) – např. 256, 1, 0, -65535, 0xA9 (tzv. hexadecimální zápis), …
 +    * **znak** (char) – např. 'a', 'A', 'g', ' ', '5', '%', …
 +    * reálné číslo, **číslo s plovoucí řádovou čárkou** (float, real) – 3.14, 0.5 (podle anglosaské konvence zapsané s desetinnou tečkou)
 +  * __Strukturovaný datový typ__
 +    * Datový typ obsahuje jeden nebo více prvků. Říkáme, že je homogenní, jsou-li prvky stejného typu.
 +    * **pole** (array) – [21, -5, 11], může být vícerozměrné (např. dvourozměrné označujeme jako matici),
 +    * **textový řetězec** (string) – „Ahoj“, " ", „loopback 127.0.0.1“,
 +    * **výčtový typ** (enum) – programátorem definovaný typ, např. pro barvu karet:
  
 
sandbox.txt · Poslední úprava: 2011-05-05 20:27:24 autor: marek
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki