Křesťanství

 • náboženství stoupenců Ježíše Krista - syn Boží, spasitel seslaný Bohem, aby spasil lidstvo od hříchů
 • 1. hřích bylo utržení jablka→člověk je hříšná duše, je k hříchu předurčen (predestinace)
 • pouze Bůh rozhoduje o tom, kdo bude spasen
 • narozen 4 př.n.l. v Betlémě
 • vládl Herod Velký
 • matka Panna Marie-dle Lukášova evangelia měl archanděl Gabriel zvěstovat, že byla Bohem vyvolena, aby porodila Božího syna - v té době zasnoubena s tesařem Josefem z Nazaretu, když měla porodit, došlo ke sčítání lidu, Josef se s Marií musel odebrat do Betléma, kde nenašli jiný přístřešek než chlév na okraji Betléma, kde se narodil Ježíš
 • vyrostl v Galilei, nějakou dobu žil v Nazaretu→Ježíš Nazaretský
 • vyučil se tesařem, vzdělání získal v synagogách
 • ve 30 začal teologicky působit, shromažďuje stoupence, hlásá své náboženské představy, respekt získává děláním zázraků (proměňování vody ve víno, uzdravování nemocných, chození po vodě)
 • stal se trnem v oku oficiální církvi
 • Pilát Ponský měl omezit Ježíšovu činnost, váhal, ale nakonec podlehl tlaku a spolu se dvěma zločinci ho nechal ukřižovat
 • ukřižívání-na okraji Jeruzaléma na kopci Golgota na Velký pátek, kříž si musel donést po křížové cestě, která měla 14 zastavení
 • po 3 dnech (v neděli)jeruzalémské ženy našly prázdný hrob-zmrtvýchvstání
 • symbolem křesťanství je kříž
 • lit. pramen-Bible=soubor církevních dogmat-starý+nový zákon
 • více než 2 mld. křesťanů
 • rozdělení: protestanti, pravoslavní, katolíci
 • papež Benedikt XVI. (Josef Racingr)
 • Ježíš semřel za vlády Nera
 • volba papeže=konkláve v Sixtínské kapli-účastní se všichni kardinálové nad 80 let, předsedá camerlengo
  • zvolení papeže-bílý dým, nezvolení-černý
 • Poslední večeře v Miláně
 • portréty všech papežů v Chrámu sv.Pavla za hradbami

Judaismus

 • židovské náboženství
 • nejstarší náboženství věřící v jediného boha
 • Mojžíš - na cestu z Egypta - Tóra - 5 knih hebrejské bible
 • Tóra - zásady žití
 • později přesun do babylónu - první diaspora(vyhnanství)
 • 132-135 - Velká diaspora
 • Symboly: Hvězda, Menora
 • 1948 - Izrael: židovský stát
 • žijí rozptýleni, 20 mil. věřících(za 2. sv.v. 6 mil zahynulo)
 • 6 mil. v USA
 • 4 mil. v Izraeli
 • 2 mil. Rusko
 • 0.75 mil. Argentina

Židé

 • praotec Abraham
  • smlouva s bohem, byl ustaven otcem židovského národa
   • země mlékem a strdím oplývající
  • opustil Mezopotámii →Kanaán(země zaslíbená)
  • 100 let - Sára(jeho žena) - syn Izák

Židovská bible

 • Tóra
 • Prorokové
 • Spisy

Svátky

 • Šabat - neděle
 • Pesach - Velikonoce
 • Zeď nářků v Jeruzalému

Islám

 • muslimové
 • Islám = „podrobení bohu“
 • Alláh - bůh
 • Z Asie, S Afrika
 • v 7. stol. - prorok Mohammed
  • *Mekka
  • vychováván dědečkem
  • pracoval jako obchodník
  • Chadídža - vdova, najala si ho na doprovod karavan
  • 25 let - sňatek s Chadídžou
  • navštěvoval pahorek Chirám - archanděl Gabriel - zvolil ho prorokem
  • pod tlakem předchozích náboženství - odchází do Mediny
   • hidžra - počátek Islámského kalendáře(622n.l.)
 • šakáda - neni jiného božstva kromě Boha a Mohammad je jeho posel
 • víra v posmrtný život
  • peklo, nebe
 • ústřední kniha Korán
 • symbol - Půlměsíc - Hilai
 • 5 základních povinností
  • vyznání víry
  • modlitba
  • poskytovat almužnu
  • Ramadán - půst - od svítání do západu slunce nejí, nepijí alkohol
  • navštívit Mekku
 • na světě žije 1 mld. muslimů
  • Arabský poloostrov, S Afrika
 • Sunité(90%)
  • suna - obyčej, tradice
 • Šiité
  • v Iránu

Hinduismus

 • jedno z nejstarších náboženství
 • polyteistické
 • vyvíjelo se v posledních 4 tisíciletích
 • reinkarnace (převtělování duší)
 • mezi množstvím bohů - 3 nejvýznamnější
  • Brahma - stvořitel
  • Višnu - ochránce
  • Šiva - ničitel
 • 750mil. Hinduistů (nejvíce žije na Indickém subkonstinentu)
 • mnoho z nich, vegetariáni

Buddhismus

 • vzniklo v Indii před 2,5 tisíci lety
 • na břehu řeky Ganga
 • zakladatel Buddha(vl. jm. Siddhártha Gautama)
  • z privilegovaných vrstev
  • vzdal se bohatství
  • zbožné žití
  • po dlouhé meditaci → Buddha („Probuzený“)
  • zemřel v 80 letech
  • dosáhl konečné Nirvány →vymanění se z cyklu reinkarnací
 • 350mil. Buddhistů
 • hlavně v SAS (Čína, Tibet, Japonsko), JAS (Srí Lanka, Kambodža, Thajsko)
 • Tibetští Buddhisté
  • Dalajláma
   • Nobelova cena míru
   • navštívil ČR
 
zsv/svetova_nabozenstvi.txt · Poslední úprava: 2010-09-18 21:43:42 autor: misa
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki