Antická filosofie

Periodizace

 • Antická, Řecká - 3 hlavní období
  • 1. předsokratovská přírodní filosofie (6-4 stol. př. n. l.)
   • A starší přírodní filosofie(Milétská škola)
    • Tháles, Anaximandros, Anaximenés, Pýthágorás
   • B mladší přírodní filosofie(Elejská škola)
    • Xenofanés, Parimenidés, Zenón, Herakleitos z Efezu, Empedoklés, Anaxagorás - předchůdci atomistů
    • Leukippos, Demokritos - antičtí atomisté
  • 2. fil. klasického období - vrcholné období(5-4 stol. př. n. l.)
   • sofisté - Protágorás, Gorgiás
   • Sokrates, Platón, Aristoteles
  • 3. poaristotel. filosofové - období helénismu(konec 4. př. n. l. - 529)
   • stoikové - Zenon, Seneca, Marcus Aurelius
   • epikurejci - Epikuros
   • skeptici - Pyrrhon, Emperikós
   • eklektici . Cicero, Filón
   • novoplatonici - Plotínos, Porfíros

Pýthagorás a jeho škola

 • učení Orfiků - Orfeus
 • základ světa = číslo - arithmos
 • jsoucno = součet prvků jsoucna 1+2+3+4 = 10
 • výklad světa z kvantitativní stránky
 • jeho učení = jeden z pramenů Platónova idealismu

Elejská škola

 • Popření pohybu
 • osada Elea(JZ Itálie)
 • Xenofanés - zakladatel
  • repsod(= pěvec, básník)
  • kritika antropomorf. charakteru náboženství
  • Bůh pouze jeden, všeobjímající, všeprostupující
 • Paramendes - navazuje na Xenofana
  • nebytí není, je pouze bytí
  • jsoucno - jedno a všeobecné
  • vedle světa rozumu i svět vnímaný smysly →noetický dualismus
  • báseň „O přírodě“
 • Zenon z Eleje
  • pohybové aporie(=neřešitelný rozpor)
  • ++Achiles a želva, letící šíp
  • cíl: iluzornost smyslového poznání

Hérakleitos z Efesu

 • asketický život, odpůrce demokracie
 • prvopočátek všeho - věčně živý oheň(praenergie)
 • vývoj= neustálý boj protikladů (řízen světovým „logem“)
 • zakladatel dialektického myšlení „pantha rhei= vše plyne“

Antický atomismus

 • základ světa - atomy
 • Leukippos
  • první formulace kauzulity
 • Demokritos
  • jeho žák, značný majetek, studium cesty
  • oslepl?? →jen rozum!
  • vyvrácení učení eleatů
  • nic nevzniká bez příčiny
  • důkaz na rozumové poznání
 
zsv/filosofie_osnova.txt · Poslední úprava: 2010-05-24 09:12:44 autor: 50cent
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki