Španělsko

Základní údaje

 • Španělské království
 • Hlavní město: Madrid (3 000 000 obyv.)
 • Počet obyvatel: 42 000 000 (2003)
 • Rozloha: 504 782 km2
 • Měna: Euro
 • Náboženství: římsko-katolické (83%)
 • Státní zřízení: parlamentní monarchie
 • Hlava státu: král Juan Carlos I (od listopadu 1975)

Poloha

 • Pyrenejský poloostrov
 • sousedí: S-Francie, Z-Portugalsko
 • od Afriky odděleno Gibraltarským průlivem

Povrch

Pohoří

 • S - Kanterberské pohoří (2600 m)
 • hranice s Fr. - Pyreneje (Pico de Aneto 3404 m)

Nížiny

(FIXME mohli by doplnit referující)

 
z/spanelsko.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki