Slovensko

dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemská krajina v strednej Európe. Nezávislosť získala rozdelením Česko-Slovenska 1. januára 1993. Susedí s Českom, Rakúskom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom.

Základné údaje

Oficiálny názov: Slovenská republika (1.1.1993)

Štátne zriadenie: republika - parlamentná demokracia

Prezident republiky: Ivan Gašparovič

Štátny jazyk: slovenský

Štátna hymna: Nad Tatrou sa blýska

Hlavné mesto:Bratislava (428 672 obyvateľov)

Rozloha: 49 034 km2

Počet obyvateľov:5 379 455 (z toho 51,4 % žien)

Hustota obyvateľstva:109/km2

Susedia: Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko

Nadmorská výška: 94 m n.m.(rieka Bodrog) -2 655 m n.m.(Gerlachovský štít)

Územnosprávne členenie: 8 krajov, 79 okresov, 138 miest, 2883 obcí

Krajské mestá:Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov,Košice

HDP: 16 041 $ (na obyv.)

Mena: Euro (1.1.2009)

Členstvo v medzinárodných organizáciách: EU, NATO, OSN, OECD, OBSE, INTERPOL atď.

Veľké mestá: Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Prievidza, Zvolen.

Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %)

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: veriaci (84,1 %) z toho: rímskokatolícke (68,9 %), evanjelické a.v. (6,9 %), gréckokatolícke (4,1 %), reformovano kresťanské (2 %), nezistené (2,2 %), bez vyznania (13,7 %)

História

- spred 250 tis. rokov (nález lebky neandertálca - Gánovce, nález sošky Venuše v Moravanoch).

- od konca 4 st. pr. Kr. - Kelti.

- Od počiatku nášho letopočtu – Germani (rímsku stanicu Gerulata-Trenčín)

- 7.storočí – vznik Samovej ríše, samostatného Nitrianskeho kniežatstva (koniec 8. storočia - 833) a Veľkej Moravy (833-cca. 907).

- súčasťou Uhorska (od 10. stor. až 13. stor. do 1918)

- V revolúcii rokov 1848-49 na stranu Rakúšanov, aby sa oddelili od Uhorska ako samostatná časť Rakúskej monarchie, čo sa im však nepodarilo.

- V roku 1918 Česko-Slovensko.

- 1939 Prvá Slovenská republika, spojenec Nemeckej ríše - 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie.

- 1945 Česko-Slovensko obnoveno

- V roku 1989 nežná revolúcia → vznik nezávislej Slovenskej republiky(1993)

- 1. máj 2004 - vstup do Európskej únie i to, že sa stala členským štátom NATO.

Geografická poloha Slovenska

Slovensko je vnútrozemský štát, temer v srdci Európy. Slovensko zaberá časť karpatského oblúka, na juh od Karpát leží Panónska panva, kde pozdĺž Dunaja siaha Podunajská nížina, na východe krajiny sa rozprestiera východoslovenská nížina.

Zo Slovenska do Panónskej panvy patrí Záhorská nížina, Podunajská nížina. a Východoslovenská nížina.

Najsevernejší bod je pri Babej hore na Orave, najjužnejší bod pri Patinciach pri Komárne, najzápadnejší bod Slovenska je pri Záhorskej Vsi, najvýchodnejší pri Novej Sedlici. Od Záhorskej Vsi po Novú Sedlicu má Slovensko 428 km. Výškové rozpätie Slovenska je od 94 m n.m. v Strede nad Bodrogom v južnom výbežku východoslovenskej nížiny po 2655 m n.m. vysoký Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách.

Podnebie a počasie

Slovensko sa nachádza v severnom miernom pásme, s pravidelným striedaním sa štyroch ročných období,s prechodnými vplyvmi kontinentálneho a oceánskeho podnebia - Oceánsky vzduch prináša zrážky a zmierňuje teploty.

Vodstvo

Územím Slovenska prechádza hlavné európske rozvodie. Vodstvo Slovenska sa delí na úmorie Baltského a Čierneho mora. K úmoriu Baltského mora patria povodia riek Poprad a Dunajec. K úmoriu Čierneho mora patria povodia riek Morava, Dunaj, Tisa.

Najdlhšia slovenská rieka je Váh - 390 km. Na Slovensku, obzvlášť v Tatrách, sa nachádza veľa horských jazier - plies. (Štrbské pleso, Veľké Hincovo pleso, Popradské pleso, Skalnaté pleso…) Najväčšie a najhlbšie jazero je Veľké Hincovo pleso vo Vysokých Tatrách s rozlohou 20 ha a hĺbkou 53 m. Najviac priehrad je na Váhu. Sú to napr. Liptovská Mara, Sĺňava, Kráľová, Nosice a ďalšie iné… Slovensko je mimoriadne bohaté na kvalitné minerálne pramene a termálne vody.

Jaskyne

Doteraz je objavených a registrovaných viac ako 1200 jaskýň rôznych veľkostí a tvarov, z ktorých je 12 sprístupnených verejnosti ( Jaskyňa Driny, Harmanecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Slobody, Važecká jaskyňa, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica, Jasovská jaskyňa). V mnohých sa našli stopy po osídlení spred viac ako 5000 rokov.

Rastlinstvo

Dôsledkom rôznych typov hornín, pôdy, klímy, nadmorskej výšky - viac ako 3000 druhov rastlín. Slovensko sa nachádza v pásme zmiešaných lesov. Lesy pokrývajú cca 40 % jeho územia.

Živočíšstvo

Na Slovensku sa nachádzajú živočíchy niekoľkých druhov živočíšneho spoločenstva.Typickí zástupcovia sú napr. zajac, jarabica, hraboš, diviak, srna, jastrab, ďateľ, veverica, medveď, rys, hlucháň, líška, jeleň, vlk, divá kačica,hus, bocian, žaby, rôzne druhy rýb,napr. pstruh, kapor, mrena, atď. Niektoré živočíchy sú prísne chránené, napr. kamzík a svišť.

Ochrana prírody

V súčasnosti je na Slovensku 9 národných parkov: Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra, Národný park Muránska planina, Národný park Poloniny, Národný park Veľká Fatra, Národný park Slovenský kras.

EKONOMIKA

Priemysel

- hlavne automobilový priemysel, sú tu závody spoločnosti Volkswagen v Bratislave, PSA Peugeot-Citroën v Trnave a Kia v Žiline.

- elektrotechnický priemysel. Pri Nitre - Sony, pri Galante - Samsung.

Poľnohospodárstvo

- hlavné obilie, v okolí Bratislavy a v regióne Tokaj víno.

- Vo vyšších polohách - chov domácich zvierat, ovcí a dobytka.

- V južných oblastiach sa pestuje hlavne paprika, na severe zemiaky

Doprava

Letecká doprava: na Slovensku sa nachádza 36 letísk.

Potrubná doprava: Cez Slovensko prechádzajú dva ropovody - Družba (506,6 km) a Adria (8.5 km).

Železničná doprava: ŽSR spravujú 6 877 kilometrov. Najdôležitejšími železničnými uzlami sú: Bratislava, Žilina, Košice, Zvolen a Nové Zámky.

Vodná doprava: vodná doprava sa na Slovensku vykonáva na riekach: Dunaj, Váh, Bodrog. Na ostatných vodných plochách sa vykonáva prevažne rekreačná a technologická plavba.

 
z/slovensko.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki