Severní Evropa

 • Dánsko(Kodaň), Finsko(Helsinki), Island(Rejkjavík), Norsko(Oslo), Švésko(Stockholm)

Společné znaky

 • chladné podnebí
 • malá hustota zalidnění
 • rybolov (úzká vazba na moře)
 • horizontální (pobřeží) a vertikální (hory) členitost
 • vysoká životní úroveň
 • národnostně jednotné (málo národnostních menšin)
 • cení si životního prostředí (x Norsko loví velryby)
 • členy EU: Švédsko, Finsko, Dánsko (Norsko - odmítlo v referendu , Island nejsou)

Finsko

 • země tisíců jezer
 • mnoho staletí ovládáno Švédskem, poté Ruskem
 • od 1917 nezávislé
 • řídké osídlení, rozsáhlé lesy
 • mnoho jezer a bažin → vznikly ustupujícím ledovcem
 • export dřeva a papírenských produktů
 • zrniny, mléčné výrobky a masa
 • Jih - koncentrace sídel: Helsinki, Tampere, Turku

Island

 • země ohně a ledu
 • ledovce, sopky, gejzíry, horké prameny
 • 300 000 obyvatel
 • tisíciletá parlamentní tradice
 • největší šance na dožití se vysokého věku v Evropě
 • vysoká životní úroveň
 • 3/4 exportu ryby a jiné mořské produkty
 • ochrany mořských lovišť
 • nečistší ŽP v Evropě

Dánsko

 • království
 • člen EU
 • 5 mil obyvatel
 • zemědělská velmoc, 62% obdělávané půdy
 • mléko, sýry, máslo, vejce
 • 6% EAO v zemědělství
 • LEGO
 • Kodaň
 • úžina Öresund spojuje Dánsko se Švédskem
 • „pije jako Dán“

Norsko

( FIXME referující by mohli dopsat)

Švédsko

( FIXME referující by mohli dopsat)

 
z/severni_evropa.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki