Symbolismus

 • nepředstavuje samotný umělecký styl, ale názor celé generace
 • vznikl jako reakce na naturalismus v umění a impresionismus
 • nové prvky – imaginace, metafora, personifikace
 • vnější svět se stává zahradou symbolů, v níž každý předmět má jiný, duchovní, hlubší, význam
 • překrývá se se secesí

Skupina Nabis

 • název = hebrejsky Proroci
 • Pierre Bonard
 • Maurice Denis
 • Odilon Redon

Čeští představitelé

 • Jan Preisler — malíř
 • Vojtěch Preissig — grafik
 • František Bílek — sochař
 
vv/symbolismus.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:08 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki