Surealismus

 • Princip náhody
 • odmítání morálky
 • oproti Dadaismu se zabývá psychoanalýzou
 • 20. léta ve Francii, ovlivněn Sigmundem Freudem → podvědomí
 • každá věc má 2 aspekty
 • - obyčejný aspekt - vidí každý
 • - metafyzický aspekt - vidí někteří - zaznamenává něco, co není vidět
 • diktát myšlení za vyloučení rozumu
 • lidské chování podmíněno podvědomím
 • psychický autonomismus - umělec zaznamenává bezprostředně
 • 2 metody
 • - psychiský auto - záznam psychiky, plochy a linie, zobrazuje psychiku
 • - magický realismus - veristický realismus, malíř vytváří iluze své vnitřní vize (př. Salvador Dalí)
 • 1. výstava - duchamp, Paříž, 1938

Salvador Dalí

 • exhibicionista
 • zobrazoval konkrétní iracionalitu
 • paranoické vize
 • Stálost paměti, Záhada touhy, Hořící žirafa

André Breto

 • Magnetické pole

Max Ernsst

 • koláže a frontáže
 • otisky struktur přírodnin
 • cyklus Přírodopis, Evropa po dešti

Juan Myró

 • imaginární svět znaků a symbolů, Býčí zápasy

Yves Tanguy

 • snové a halucinační krajiny

Paul Delvaux

 • prostor s nahými ženami a oblečenými muži

René Magritte

 • přiblíýil se Dálímu (?)

Čechy

 • artificialismus – pomezí surrealismu a abstrakce
 • Marie Čermínová (Toyen)
 • Skupina Ra (nejdříve ilegální, Mikuláš Medek – magická modř, skupina umělců – Václav (Zikmund a Václav) + Josef Síma (antropomorfismus) + F. Muzika)
 
vv/surealismus.txt · Poslední úprava: 2009-04-07 16:11:15 autor: hrebenarova.ef
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki