Romantismus

 • též historismus
 • vznik historizujících (pseudo-, neo-, novo-) slohů — navrací se ke středověku
 • přirozená reakce lidského ducha proti chladné racionalitě
 • je bližší člověku — trocha revolty, individualismu, tvůrčí svobody, …
 • asymetrie, tvarová bohatost, bizarnost a uvolněnost
 • inspirace v historismu (napodobení středověkých slohů), ale i v současném světě
 • období purismu = likvidace zchátralých památek a nahrazení pseudo-

Architektura

 • Anglie — typické zakončení věží a nárožních věžiček, většinou mnohaboké, zubaté cimbuří
 • s duchem anglického romantismu souvisí tzv. koncepce přírodního (romantického) parku — volně rostlá zeleň, imitace historických staveb, …
 • Francie — válcovité věže hrotitě zastřešené, velmi strmé střechy
 • pseudohistorické slohy
  • novorenesance — radnice, veřejné a reprezentativní budovy
  • novogotika+novorománský styl — kostely, hrady, zámky
 • ČR — Národní divadlo (novorenesance), Rudolfinum (novorenesance), Národní muzeum v Praze (novorenesance)
 • počátkem 19. století nové materiály — velké budovy s železnou konstrukcí (př. Křišťálový palác ke světové výstavě v Londýně — zničen požárem roku 1936)
 • Gustav Eiffel
 • francouzský sochař Bartholdi — Socha svobody — darována USA ke 100. výročí nezávislosti

Malířství

 • náměty ze středověkých dějin i současných událostí
 • dramatické, mystické, tajemné
 • krajina, figury málé, zády
 • barvy dotváří atmosféru
 • vyhrocený děj

Eugéne Delacroix

 • malíř, diplomat
 • Svoboda vedoucí lid na barikády (1830) — dobová tématika
 • Vraždění Nachiu
 • Dantova bárka

Theodore Géricault

 • Vor Medusy

Francisco Goya

 • génius, který nelze nikam zařadit
 • poslední starý velký mistr, současně se podílí na vzniku moderního umění
 • dvorní malíř španělského krále Karla IV.
 • po mrtvici ohluchl, ponořuje se do nejtemnějších aspektů lidského nitra
 • Poprava povstalců v Madridu
 • Oblečená Maja, Nahá Maja

Generace Národního divadla

 • 1. architekt — Josef Zítek
 • 2. architekt — Josef Schulz — přidal Prozatimní divadlo ···> provozní zákulisí
 • výzdoba na základě soutěže
 • přizván Myslbek
  • udělal jej alegorii opery a dramatu pro postranní vchod
  • neshody, intriky
 • Antonín Wagner — průčelí — výklenky — sochy Lumíra a Záhoje
 • Bohuslav Snirch
  • sochy Appolóna Můz na atice
  • koňské trojspřeží, zrealizováno po jeho smrti
  • všechny plastické detaily interiéru
 • Mikoláš Aleš + František Ženíšek
  • cyklus Vlast pro lunety
  • v prostorách foieaux — Život, Mýtus, Zpěv bohatýrský, Historie
  • Ženíšek — strop foieaux
 • Josef Tulka
  • lunety ve vnější lodžii
 • Václav Brožík
  • alegorie Prahy
 • Julius Mařák
  • Vyšehrad
 • Vojtěch Hynais
  • nová opona
 
vv/romantismus.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:08 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki