Renesance - výtvarná výchova

(Hřebenářová zodpovídá pouze za překlepy v poznámkách, za chyby neručí, za ty tlučte Kasla :-D)

Renesance mimo Itálii

 • Michelangelo Buonarroti – autor fresek v Sixtinské kapli, maloval 10 let, výjevy ze života Mojžíše a Ježíše, biblické jevy na stropě, poslední soud na oltářní stěně
 • Benátská škola – Giorgione, Tizian, Tintoreto, Veronese

SOCHAŘSTVÍ

 • původ v soutěži o stavbu baptisteria Sv. Govaniho (osmiúhelníkový bo kruhový půdorys, křtící místnost, portál, bronzové dveře) - vyhrál Lorenzo Ghiberti (práce 2O let)
 • další sochaři: Donatello (David odlitý do bronzu, jezdecká socha Erasme Rotterdamské), Michelangelo (odpůrce a konkurent Lea, nejlepší sochař vůbec, speciální mramor, pozdní renesance až baroko, David, Mojžíš, náhrobky Mediceů = Svítání, Soumrak, Noc, Den…), Givani Bologna.

Renesance mimo Itálii

 • Jan van Eych s bratrem Hubertem vytvořili Gentský oltář
 • Hieronymus Bosch – po smrti prohlášen za kacíře, tématika Peklo/Ráj, výjimečný zjev v malířství, alegorické a symbolické obrazy neřesti a cynismu, pohled na zkaženost lidstva, díla: Zahrada pozemských rozkoší
 • Pieter Brueghel – obrazy lidí z Holandska, dílo: Stavby Babylónské věže
 • El Greco – protáhlé postavy, díla: Slzy svatého Petra, Laokósn, Město Toledo, Sv. Martin a žebrák
 • Albrecht Durer – autoportréty

Renesance u nás

 • Rudolf II. zval malíře i umělce
 • Giuseppe Arcimboldo (portréty z věcí běžného života)
 • rodina Miseroniů – klenoty
 • budovy: Schwarzenberský palác, Hvězda, Belveder, Telé, Jičín
 • vzniká symbióza městské gotické zástavby s renesancí
 
vv/renesance.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki