Realismus

  • realismus není oddělený umělecký projev, je přítomen ve všech směrech
  • realismus v užším slova smyslu je jeho vystupňováním, zobrazení čistě objektivní reality

Gustave Courbet

  • první realisické obrazy
  • věrná skutečnost
  • veřejnosti přišly nemorální
  • díla: Sedlák bez kabátu s bahnem na botách (zobrazení holé, neobalené skutečnosti), Pohřeb v Orleans, Původ světa (bez komentáře)

Prerafaelisté

John E. Milais

Honoré Daumier

  • pravda na úkor krásy
 
vv/realismus.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki