Pop-art

  • zdroj realita
  • styl doby popping
  • Richard Hamilton – Rozlišení příbytků
  • seriálové variace
  • Andy Warhol – sítotiskové poréty (sérig-afie), cyklus Marylin Monroe
  • Roy Lichtenstein – zvětšeniny komiksů, Segal
  • Milan Křížák – propagant popartu, happening – tvorba za účasti davu
 
vv/popart.txt · Poslední úprava: 2009-04-07 16:25:59 autor: hrebenarova.ef
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki