Meziválečná architektura

 • Stavby z železobetonu ⇒ nové konstrukce
 • Chicago
 • Nýtování, váhu domu nesou nosníky

Konstruktivismus

 • Vzniká v Rusku
 • Tallin
 • Lomonosova univerzita

Holandský směr

 • Časopis de Stijl

Německý směr Bauaus

 • 1919 W. Cropius
 • Kandinskij

Funkcionalismus

 • Zjednodušení, hlavní funkce
 • Mies von de Rohe – villa Tugendhat v Brně
 • Le Corbusler – příčky se mohou rozmisťovat, více přírody, domy na nohách, velká okna, prosklené zdi, pravoúhlé, zásady urbanismu
 • Železobeton
 • Wright – domy v přírodě
 • Adolf Lops

Mezinárodní sloh

Český kubismus

 • Gočár

Brutalismus

 • Hlavně z betonu

Art Dees

 
vv/mezivalecna_architektura.txt · Poslední úprava: 2009-04-07 16:17:16 autor: hrebenarova.ef
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki