Futurismus

  • vzniká 1909 v Itálii založen Filippem Marinettim
  • nové pojetí krásy, nový výraz pro pohyb
  • rychlost, technika, dynamika, ale i anarchie a destrukce (důsledek neuvážené cesty kupředu)
  • proti haronii a konvencím
  • zobrazení pohybu a rychlosti → fázování pohybu
  • zviditelnění Itálie v kultuře
  • Umberto Boccioni, Carlo Carra, Giacomo Balla
 
vv/futurismus.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki