Expresionismus

 • z expresion = výraz
 • exprese jako výraz umění provází lidstvo odnepaměti
 • výrazný citový přístup (většinou negativní1))
 • zobrazení vnitřního citového světa

Umělci

Edvard Munch

 • norský umělec
 • osamocen (smrt matky a 2 sester)
 • malíř negativní vášnivosti a temnot lidského nitra — pocity úzkosti, bolesti, samoty, …

Emil Nolde

 • začal malovat po těžké nehodě
 • zvtipňoval biblická témata
 • Prorok
 • Ukřižování
 • Zmrtvýchvstání

James Ensor

 • řada obrazů s fantaskními náměty — kostlivci a karnevalové masky (symbol pokrytectví)

Alfréd Kubin

 • vyjádření tísnivé nálady, morbidní náměty

ČR

 • vzniká skupina Osma – Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Vincenc Beneš,
 • samostatně V. Špála, J. Váchal
 • Bohumil Kubišta — kuboexpresionismus — unikátní směr — spojení techniky kubismu a exprese
1) Proč všechno co je v umění dostatečně citové, musí být negativní? :(
 
vv/expresionismus.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki