Dadaismus

  • Prolínání Evropy a Ameriky hnutí Dada – protest proti válce, šokující díla
  • Vzniká v Curychu, založen intelektuály, šéf Tristan Tzara
  • Využití náhody a nesmylu
  • Znevažování dosud platných norem

Marcel Duchamp

  • Najdříve tzv. Ready Mades
  • Velké sklo (Nevěsta svlékaná svými mládenci), LHOOQ

Francis Picabia

  • Mechanické období – části strojů

Man Ray

Rayografie

– technika fotky (Hans Arp, Max Erns)

 
vv/dadaismus.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:08 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki