Baroko - výtvarná výchova

(Hřebenářová zodpovídá pouze za překlepy v poznámkách, za chyby neručí, za ty tlučte Kasla :-D)

 • vrcholný absoutismus
 • 30tiletá válka – Velká francouzská revoluce
 • Z Evropa (A,F,N, Skandinávie) – tržní ekonomika
 • Habsburkové a Poláci podporují papeže, v J Evropě snaha obnovit křesťanství
 • založen protireformační řád Jezuitů Ognácem z Layoly
 • Tridentský koncil (1545-63) – katolická církev bude posilovat pozice proti odpůrcům, Jezuité obnovují Inkvizici, posílená cenzura, umění netvoří jednotný proud – v katolických zemích přezdobené baroko + země protestantské klasicizující baroko, v období rekatolizace emigruje každý 5. čech, obnova nevolnictí, využívání svatých – relikviáře (kenostafy),
 • baroko nachází nového světce – Jana Nepomuského, glorifikace 1729 exploze kultu – sochy, vymícení vzpomínek na Jana Husa, navrácením úcty Čechům, Jan Nepomucký = původně Jan z Pomuku – úpálen 1303 (bo 1393), zpovědník královny Žofie, ohrožoval krále svou filozofií
 • Mariánský kult – využívání matky-ženy, adjektivum barokní – přemrštělý, směšný
 • portugalské baroko – perla nepravidelná, dynamické baroko – stavba v pohybu

DYNAMICKÉ BAROKO

 • složité klenby, půdorysy, průniky prostoru, použití konkávních a konvexních stěn
 • kontrast světla a stínu, bohatá výzdoba a zlacení
 • interiér doplněn obrazy, freskami, sochami atd.
 • perspektivná klamy, kupole

Itálie

 • Lorenzo Bemini – fordované sloupy, dokončil chrám sv. Petra (baldachýn, náměstí ve tvaru elipsy)
 • Francesko Berromini – kostel San Carlo
 • G. Guarini – složité dispozice
 • většina baroka v Itálii

Mimo Itálii

 • Johan Bernard Fischer z Erlachu - Schwarzenberský palác ve Vídni, Schonbrunn, kostel sv. Karla Boromejského ve Vídni
 • Kucas Hildebrant – zámek Belveder
 • Christopher Wren – chrám sv. Pavla v Londýně

Rusko

 • Petrohrad (Zimní palác, klášter Smolany) - fr. a eng. architekt

Amerika

 • s domácími prvky – tradiční dekorativní výzdoba, Ekvádor, Guatemala, Mexiko

KLASICIZUJÍCÍ BAROKO

 • Julese Hardoun Mansant = hlavní představitel, přestavil Versailles
 • geometrický park – francouzský park – André le Notre

Sochařství

 • figurální plastika – působí exaltovaně (nastavované)
 • záhyby rouch, z části jde do prostoru, vázáno na architekturu
 • morové sloupy (volná plastika)
 • Lorenzo Bernini (mramor, Vidění svaté Terezie)

Malířství

 • temnosvit x šerosvit
 • šerosvit – způsob valénové malby vytvářející objem a prostor přechody světla a stínu
 • výraz duchovna a tajemna
 • fresková malby (nástropní malba)
 • iluzivní prespektivita (opticky otvírají prostor)
 • podtrhávání emocí
 • holandské zátiší – lichý počet předmětů, seskupení předmětů každodenního života - specializace umělců, Franc Sniders
 • holandská krajina – dolní 2/3 kompilace
 • marina (obrazy moře) - Jacob van Ruisdael
 • Italští malíři: Caravaggio (rváč, vyhoštěn, umírá mladý, zakladatel realismu, zobrazuje náboženské scény – Ukřikžování sv. Petra)
 • ŠpanělskoDiego Velazqtez (skupinové portréty královského rodu, portréty dvorních sluhů a šašků, nesmiřitelný k degenemci (?), Les meminas (dvorní dámy), Infantka Markéta)
 • Holandsko – vrchol malířství - zátiší (Frans Snyders), krajiny (Jacob von Ruisdael)
 • Peter Paul Rubens – němec, portály, akty žen, malíř, diplomat, ženy kypré a korpulentní, teplé tóny, díla: Tři grácie, Davidův soud, Vylodění Marie Medicejské v Marseille
 • Rembrant van Rijn – nejlepší malíř baroka, přiženil se do bohaté rodiny, později skončil v bankrotu, mistr kontrastu + temnosvitu + šerosvitu, díla: Hodina Anatomie Dr. Tulpa, Noční hlídka, Jeremiášův smutek nad zříceninami Jeruzaléma
 • Jan Vermeer van Delft – zobrazoval život, díla: Mlékařka, Dívka s perlou
 • Frans Hals – optimistické portréty, bujaré veselí

ČECHY

 • ½ 17 století
 • severo italští architekti- klasicizující baroko Carlo Luerago
 • Matheye – z Francie – dynamické baroko
 • rakušané Fischer a Hildebrand
 • Fischer (Clamg-Galliasův palác)
 • J. All i Prendi (?) (Sterbergský palác)
 • otec a syn Diezenhofferové + Santini – vrchol baroka u nás
 • Diezenhofferové – otec Kryštof (Chrám sv. Mikuláše, kostel sv. Merkéty v Břevnové, Chlum (chrám?) sv. Máří v Sokolově) + syn Karel Ignác (založil barokní dialismus, jednoduché zvenku, přezdobený vnitřek, dokončil Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, kostel Sepekov, kostel v Přešticích, vzniká běžný typ českého kostela 18. stol., na první pohled není barokní)
 • Jan Santini-Aichel - barokní optika, využívá staré stavby a přetváří je, kostel v Kladrubech, zámek Karlova koruna
 • František Maxmilián Kaňka (část Klementina, kostel sv. Klimenta)
 • významné barokní památky (Matyášova brána, zámek v Dobříši, Buchlovicích)

Selské Baroko

 • střed vjezdu brána, po stranách branky, křížové cesty, kapličky, mezníky, milníky, sochy mezi stromy

Sochařství

 • Matyáš Bernard Braun
 • rodina Broko (Jan a Ferdinand Maxmilián)
 • Jackel
 • Kohl
 • Karlův most (1. dílo – sv. Jan Nepomucký, FM Broko – Turek)
 • F.M.Broko – mnoho Atlant a Mouřenínů, Atlant (bájný obr, účastnil se povstání proti olympským bohům, drží nebe, v baroku nesou architekturu)
 • MB Braun – nejvíc barokní, sochy vypjaté, z Tyrol, spolupráce s hrabětem Šporkem, založil soubor soch v Kuxu, alegorie ctností a neřestí, ve skalách v Novém Lese – biblické příběhy, autor atlant, dílo: Anděl krásné smrti, Anděl žalostné smri
 • F.I.Platzer – sochařská výzdoba v Sv. Mikuláši na Malé straně

Malířství

 • Petr Brandel (v Praze, v Kuxu, dlužil, proto maloval)
 • Karel Škréta (skupinový portrét Miseriů)
 • Václav Vavřinec Rainem (fresky)
 • Václav Hollar (tvůrce grafik, ocelorytin, 4000 prací)
 • Jan Bys (švýcar, portréty zvířat, fotografické portréty)
 • tapiserie (nástěnné koberce velké rozměry, používány v Egyptě, gobelín).
 
vv/baroko.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki